SearchWiki:
Add Page:

SideBar (edit)

Associated Sites

Page History Edit Page Links to This Page

(Bu sayfa Site.EditQuickReference sayfasnn Türkçe çevirisidir, 30.05.2007)

Temel Metin Düzenleme Kurallar - TextFormattingRules? - DocumentationIndex?

Tablolar: Tables? - TableDirectives?

Paragraflar: yeni bir paragraf için bir satr bo brakn;

Satr bölme: \\ ya da [[<<]]

-> girinti için, -< asl metin için

Satr birletirme: \

Listeler: * numarasz, # numaral, :kavram:tanm listeleri için tanm
Vurgular: ''yatk'', '''kaln''', '''''kaln ve yatk''''', @@daktilo@@ (sabit genilikli)
Göndermeler: [[baka sayfaya]], [[http://www.ornek.de]], [[baka sayfaya | balant metni]], [[#çapa]]
Gruplar: [[Grup/Sayfa]] sayfa eklinde görünür, [[Grup.Sayfa]] ise Grup.Sayfa eklinde, [[Grup(.Sayfa)]] yalnzca Grup görünür
Balklar: !!, !!! üst ve alt balklar, ---- yatay çizgi

Normal biçim: [=...=]

Dier Etiketler: [+büyük+], [++daha büyük++], [-küçük-], [--daha küçük--], '^üst yaz^', '_alt yaz_', {+eklenmi+}, {-silinmi-}

Önbiçimli alan: [@...@]

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 10, 2011, at 03:18 PM