SearchWiki:
Add Page:

SideBar (edit)

Associated Sites

Page History Edit Page Links to This Page

(Bu sayfa ngilizce Basic Editing sayfasnn Türkçe çevirisidir, güncelleme 29.05.2007)

Bu sitedeki sayfalar WikiWikiWeb sayfalardr; yani, birden çok yazar tarafndan oluturulabilir ya da deitirilebilir. Bir sayfada deiiklik yapmak için sayfann herhangi bir yerinde bulunabilen, ama genellikle üst ya da alt ksmnda bulunan Düzenle seçeneine tklaynz. Baz sayfalar sitenin güvenlik politikasna bal olarak parola? korumal olabilir, ancak birçok site sayfalarnn isteyen herkes tarafndan düzenlenmesine izin vermektedir.

Bir sayfay düzenlemek amacyla açtnzda, sayfann tarayclarda farkl görünmesini salayacak etiketlenmi metin karnza çkar. Sayfa düzenlenmesinde kullanlabilen temel etiketleme yöntemleri unlardr:

 1. Paragraflar arasnda bir satr bo brakn.
 2. Sral (numaralandrlm) bir liste yapmak için satr # iareti, noktal (srasz) liste yapmak için ise * iaretiyle balatn.
 3. Balk yapmak isterseniz, satr ! iaretiyle balatn. Ne kadar çok ünlem iareti kullanlrsa alt balk düzeyleri o kadar düer, yani !! ile balayan bir satr ikinci düzey, !!! ile balayan bir satr üçüncü düzey balktr.
 4. Bir sözcüü ya da metni vurgulamak için bunlar 2 ya da 3 trnak iareti arasna yaznz; örnein ''metin'' yazarsanz eik yaz (metin), '''metin''' yazarsanz koyu yaz (metin) elde edersiniz.
 5. Site içindeki baka bir sayfaya balant yapmak isterseniz o sayfann adn çift köeli parantez içine yazn; örnein [[Düzenleme]] okuduunuz bu sayfaya gönderme yapar. Mevcut olmayan bir sayfaya yaplan göndermeler baka kiilerin bu sayfalar oluturmasna özendirmek amacyla daha farkl görünür. Örnek: mevcut olmayan bir sayfa?.
 6. Site dndaki baka bir sayfaya gönderme yapmak için adresi http://www.ornek.com/ eklinde dorudan yazabilirsiniz.

Eer sayfalarn düzenleniiyle ilgili altrma yapmak istiyorsanz Kum Havuzunda dilediiniz gibi oynayabilirsiniz. Kum Havuzunda yapacanz deiiklikler bu sitedeki önemli bilgilere herhangi bir zarar vermeyecektir. Baka sayfalarda deiiklik yapmak isterseniz yaptnz katknn altna ~~~ eklinde imza atmay unutmayn. Bu etiket sayfann yazar ksmnda adnzn görünmesini salayacaktr.

Örnekler

Sayfalar biçimlendirmek amacyla kullanlan etiketlerden birçou aadaki tabloda yer almaktadr. Sa sütun etiketleme sonucunda taraycda oluan etkiyi gösterir, sol sütun ise bu etkiyi salayabilmek için kullanlan etiketi içerir. Daha ayrntl bilgilere text formatting rules sayfasndan ve dier belgelendirme sayfalarndan ulaabilirsiniz. Etiketleme araçlarnn eksiksiz listesi Markup Master Index dizininde yer almaktadr.

Genel Kullanm

Böyle yazarsanz

Böyle görünür

Bo satr

yeni bir paragraf balatr.

Bo satr

yeni bir paragraf balatr.

Yeni bir satra geçmeniz
görüntüde deiiklie neden olmaz. 
Satr bölmek için\\
çift eik çizgi kullanabilirsiniz.
[[<<]]
ki satr boluk brakmak için\\\
üç eik çizgi kullanabilirsiniz.

Yeni bir satra geçmeniz görüntüde deiiklie neden olmaz. Satr bölmek için
çift eik çizgi kullanabilirsiniz.
ki satr boluk brakmak için

üç eik çizgi kullanabilirsiniz.

Tek eik çizgi \
bulunulan satr \
bir sonrakine balar.

Tek eik çizgi bulunulan satr bir sonrakine balar.

Listeler

* Listeler yldz iareti kullanlarak oluturulur
** Yldz says artkça düzey artar
*** Listeye dahil olmayan ilk satr 
listeyi sonlandrr.

 • Listeler yldz iareti kullanlarak oluturulur
  • Yldz says artkça düzey artar
   • Listeye dahil olmayan ilk satr

listeyi sonlandrr.

# Numaral liste
# yapabilirsiniz
## kullandnz iaret says kadar alt düzey oluturabilirsiniz
*** Bir listenin altnda baka bir liste de olabilir
-> Numaralandrma sistemini deitirmek için [[PmWiki/list styles]] kullanabilirsiniz
## Listeler arasna yazlacak bir metin numaralarn batan balamasna neden olur
## %item value=3% sterseniz bunu engelleyebilirsiniz.
 1. Numaral liste
 2. yapabilirsiniz
  1. kullandnz iaret says kadar alt düzey oluturabilirsiniz
   • Bir listenin altnda baka bir liste de olabilir
Numaralandrma sistemini deitirmek için list styles kullanabilirsiniz
 1. Listeler arasna yazlacak bir metin numaralarn batan balamasna neden olur
 2. sterseniz bunu engelleyebilirsiniz.
-> Çizgi ve büyüktür iaretinden oluan ok (->) satr içeriden balatr.

  Dier satrlar da içeriden balatmak için üst satrla ayn hizada yazmak yeterlidir.

-->Ok uzadkça (-->) girinti artar.

-<Ters ok (-<) asl satr oluturur, yani ilk satr normal balar, dier satrlar girintili yazlr.
--<Ters ok uzadkça (--<) girinti artar.
Çizgi ve büyüktür iaretinden oluan ok (->) satr içeriden balatr.
Dier satrlar da içeriden balatmak için üst satrla ayn hizada yazmak yeterlidir.
Ok uzadkça (-->) girinti artar.
Ters ok (-<) asl satr oluturur, yani ilk satr normal balar, dier satrlar girintili yazlr.
Ters ok uzadkça (--<) girinti artar.
: Tanm listesi : tanmlar listeler
: madde : maddenin tanm
: dier madde : dier maddenin tanm
:: girinti : iki nokta says artkça girinti de artar

Tanm listesi
tanmlar listeler
madde
maddenin tanm
dier madde
dier maddenin tanm
girinti
iki nokta says artkça girinti de artar
 Bolukla balayan satrlar
 aynen yazld gibi görünür, 
 bu yazlarda sabit genilikli yaz tipi kullanlr.

Yalnz, önbiçimli satrlar çok uzun olursa 
sayfann sana doru tama yapabilir.
 Bolukla balayan satrlar
 aynen yazld gibi görünür, 
 bu yazlarda sabit genilikli yaz tipi kullanlr.

Yalnz, önbiçimli satrlar çok uzun olursa sayfann sana doru tama yapabilir.

%rfloat% Bu metin saa hizalanr.

%rframe% Bu metin çerçevelenerek saa hizalanr.

%center% Bu metin ortalanr.

%right% Bu metin saa ve sola yaslanr, yani her iki taraftan da hizalanr.

Bu metin saa hizalanr.

Bu metin çerçevelenerek saa hizalanr.

Bu metin ortalanr.

Bu metin saa ve sola yaslanr, yani her iki taraftan da hizalanr.

Bir satrn bandaki
dört ya da daha fazla kesik çizgi 
----
yatay bir çizgi oluturur.

Bir satrn bandaki dört ya da daha fazla kesik çizgi


yatay bir çizgi oluturur.

Böyle yazarsanz

Böyle görünür

* Çift köeli parantez içine yazlan metinler baka sayfalara balant salar.
* Sayfa balklarnda kullanlan sözcükler otomatik olarak büyük harfle balar.
PmWiki hakknda bilgi almak için [[PmWikiTr]] sayfasna baknz.
 • Çift köeli parantez içine yazlan metinler baka sayfalara balant salar.
 • Sayfa balklarnda kullanlan sözcükler otomatik olarak büyük harfle balar.

PmWiki hakknda bilgi almak için PmWikiTr sayfasna baknz.

 • Baka bir vikigrupta yer alan sayfaya gönderme yapmak için önce grup ad yazlr, sonra ayrc bir iaret kullanlr, bu iareti sayfa ad izler.
 • Eer kullandnz ayrc iaret eik çizgiyse grup ad görünmez, yalnzca sayfa ad görünür.
 • Kullandnz ayrc iaret noktaysa, bütün metin, yani grup ad ile sayfa ad görünecektir.
PmWiki hakknda bilgi almak için [[PmWikiTr/PmWikiTr]] sayfasna baknz.

Anlamadm, nereye bakacam? Türkçe [[PmWikiTr.PmWikiTr]] sayfasna...

PmWiki hakknda bilgi almak için PmWikiTr sayfasna baknz.

Anlamadm, nereye bakacam? Türkçe PmWikiTr.PmWikiTr sayfasna...

 • Boru (|) iaretinden sonra kullanlan metin, balant metnidir, yani sayfa adndan daha anlaml bir metin yazmak için kullanlr. Boru iareti yerine isterseniz (metin -> balant) etiketi de kullanabilirsiniz.
 • PmWiki balantlar otomatik olarak büyük harfle balatr.
Altrma yapmak isterseniz
[[Main.WikiSandbox | kum havuzunda]] dilediiniz gibi oynayabilirsiniz.

Altrma yapmak isterseniz
[[Main.WikiSandbox | kum havuzunda]] dilediiniz gibi oynayabilirsiniz.

Altrma yapmak isterseniz
[[kum havuzunda -> Main/Wiki sandbox]] dilediiniz gibi oynayabilirsiniz.

Tablo düzenleme konusunda ayrntl bilgi için [[PmWiki/table directives]] sayfasna baknz.

Altrma yapmak isterseniz kum havuzunda dilediiniz gibi oynayabilirsiniz.

Altrma yapmak isterseniz kum havuzunda dilediiniz gibi oynayabilirsiniz.

Altrma yapmak isterseniz kum havuzunda dilediiniz gibi oynayabilirsiniz.

Tablo düzenleme konusunda ayrntl bilgi için table directives sayfasna baknz.

 • Ekler balantlara dahil edilir.
 • Parantezler balant adndaki metni gizler.
Altrma yapmak isterseniz
[[Main.WikiSandbox | kum havuzu]]nda dilediiniz gibi oynayabilirsiniz.


Altrma yapmak isterseniz kum havuzunda, yani 
[[Main/(Wiki) sandbox]]'ta dilediiniz gibi oynayabilirsiniz.

# gönderme: [[PmWiki.Tables |#]]
# sayfa bal: [[PmWiki.Basic editing|+]]

Altrma yapmak isterseniz kum havuzunda dilediiniz gibi oynayabilirsiniz.

Altrma yapmak isterseniz kum havuzunda, yani sandbox'ta dilediiniz gibi oynayabilirsiniz.

 1. gönderme: [1]
 2. sayfa bal: Basic PmWiki editing rules
 • PmWiki'de InterMap prefixes denilen özel anlama sahip önekler de kullanlabilir.
 • Parantezler bu bilgileri de gizleyebilir.
Acaba [[(Wikipedia:)aardvark]], ne anlama gelir?

Acaba aardvark, ne anlama gelir?

D kaynaklara balantlar da eklenebilir

# salt url: http://google.com
# balant metni: [[http://google.com | Google]]
# gönderme: [[http://google.com |#]]

D kaynaklara balantlar da eklenebilir

 1. salt url: http://google.com
 2. balant metni: Google
 3. gönderme: [1]
Balantlar yeni bir pencerede de açlabilir,
örnein %newwin% http://www.pmwiki.org.

Balantlar yeni bir pencerede de açlabilir, örnein http://www.pmwiki.org.

Karakter Biçimlendirme

Böyle yazarsanz

Böyle görünür

 • Karakter biçimledirmede kesme iareti, yani çift trnak deil tek trnak kullanlr
''Vurgu'', '''koyu''', 
'''''çok koyu'''''.

Vurgu, koyu, çok koyu.

@@Sabit genilikli metin@@

[@Bu metin
 önbiçimli
  metin bloudur.@]

Sabit genilikli metin

Bu metin
 önbiçimli
  metin bloudur.
* Bu metin '^üst yazdr^'
* Bu metin '_alt yazdr_'
* Bu metin {-silinmi-} bir metindir
* Bu metin {+alt çizili+} bir metindir
* [+büyük+], [++daha büyük++] metin
* [-küçük-], [--daha küçük--] metin
 • Bu metin üst yazdr
 • Bu metin alt yazdr
 • Bu metin silinmi bir metindir
 • Bu metin alt çizili bir metindir
 • büyük, daha büyük metin
 • küçük, daha küçük metin

Viki Biçemleri

[[PmWiki/WikiStyles|Viki biçemleri]] ile metinleri %red%krmz ya da
%blue% mavi ve %green% yeil ya da 
%color=#ff7f00% çok farkl renklerde %%yazabilirsiniz.

Viki biçemleri ile metinleri krmz ya da mavi ve yeil ya da çok farkl renklerde yazabilirsiniz.

Balklar ve Bloklar

Böyle yazarsanz

Böyle görünür

 • Balklar düzgün "yaplandrlm" sayfalar oluturmak için önemlidir.

Balklar yazlar yalnzca büyük harfe çevirmez.

!! Ana Altbalk
!! [-Ana Altbalk, ama küçük metin-]
!!! Altbalk
!!!! Bir Dieri
!!!!! Altbalklar

Ana Altbalk

Ana Altbalk, ama küçük metin

Altbalk

Bir Dieri

Altbalklar

Sayfa Balklar

 • Kullanacanz (:title:) etiketi sayfann baln gerçek adndan farkl bir metne dönütürür.
(:title TemelMetinDüzenlemeKurallar:)
Bu sayfann bal {$Title}'dr, aralkl olarak yazlrsa {$Titlespaced} eklinde görünür.

Bu sayfann bal Temel Metin Düzenleme Kurallar'dr, aralkl olarak yazlrsa Temel Metin Düzenleme Kurallar eklinde görünür.

Blok Biçemleri

 • Bloklar biçemlerin birkaç satra, paragrafa ya da resimlere uyarlanmasn salar.
>>purple<<
Bu blokta yer alan bütün metinler mordur.

* Mor inekler ve mor çiçekler
* Mor insanlar falan filan
>>red<<
* Bu satr ise krmzdr.
>>center<<
* bu metin ortalanmtr
>>right green<<
* ve bu metin hem yeildir hem de saa hizaldr
>><<
* Normal metne dönü.

Bu blokta yer alan bütün metinler mordur.

 • Mor inekler ve mor çiçekler
 • Mor insanlar falan filan
 • Bu satr ise krmzdr.
 • bu metin ortalanmtr
 • ve bu metin hem yeildir hem de saa hizaldr
 • Normal metne dönü.
Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 10, 2011, at 03:18 PM