SearchWiki:
Add Page:

SideBar (edit)

Associated Sites

Page History Edit Page Links to This Page

This page contains the string mappings to convert PmWiki's prompts of Cookbook addons into Swedish. To invoke this page, add in local/config.php file, below the current XLPage call :

 XLPage('sv','PmWikiSv.XLPageCookbook');

See also XLPage.

After local installation, it is better to remove unused addons translations from this page.

 
 ### Strings for Cookbook/MailForm
 'MFsuccess' => 'Meddelandet har skickats.',
 'MFfailure' => 'Meddelandet kunde inte skickas.',
 'MFerror' => 'Ett fel har inträffat.',
 'From:'=> 'Från:',
 'Your Address:'=> 'Din adress:',
 'Subject:'=> 'Ärende:',
 'Message:'=>'Meddelande:',
 'Send'=>'Skicka',

 ### If buttons added to GUIEdit, you may need
 'Table of content' => 'Innehållsförteckning',
 'Insert image' => 'Infoga bild',
 'MyImage.jpg' => 'MinBild.jpg',
 'Sticky note' => 'Klistrad notering',
 'Convert tabs to table' => 'Omvandla tabtecken till tabell', 

 ### Strings for Cookbook/ImagesAutoResizing - addon 'Minimage' 
 'Upload images' => 'Ladda upp bilder',
 'Image for' => 'Bild för',
 'Image to upload:' => 'Bild att ladda upp:',
 'Image wiki name:' => 'Bildens wikinamn:',
 'Step 1' => 'Steg 1',
 'Step 2' => 'Steg 2',
 'Image title' => 'Bildens titel',
 'Image copyright' => 'Bildens copyright',
 'Ok' => 'Ok',
 'Cancel' => 'Avbryt',
 'Image special instructions' => 'Specialla instruktioner för bilden',
 'IMGbadtype' => '<span style='color:#ff0000'> - ogiltig filtyp</span>",
 'ULnotimage' =>
   'Filen som skickades är inte i ett tillåtet bildformat',
 'ErrNoResize' => 
   'Omskalning av bilder går inte att göra på denna server',
 'IMGResizeDone' =>
  '<br /><font color="#FF0000">+Bilden omskalad, ladda om sidan och ta bort storleksangivelsen+</font>',
 'IMGreload' => 'Om det var fel bild, ladda upp en ny',
 'in' => 'i',

 ### Strings for Cookbook/PublishWikiTrail
 'SearchFor' => '',
 'Include this page' => 'Inkludera denna sida',
 'Publish' => 'Publicera',
 'No pages selected' => 'Inga sidor valda',

 ### Strings for Skins/SkinConfig
 'SKNwarn' => 'Efter du klickat [Ok], ladda om sidan i din webbläsare för att se förändringarna',
 'WHOLE WIKI' => 'HELA WIKIN',
 'Text' => 'Text',
 'Left' => 'Vänster',
 'Top' => 'Toppen',
 'Left title' => 'Vänster titel',
 'Link' => 'Länk',
 'Left link' => 'Vänster länk',
 'Title' => 'Titel',
 'Option' => 'Option',
 'Commands' => 'Kommandon',
 'Footer' => 'Fotnot',
 'Header 1' => 'Rubrik 1',
 'Header 2' => 'Rubrik 2',
 'Header 3' => 'Rubrik 3',
 'Header 4' => 'Rubrik 4',
 'Top/body' => 'Topp/sida',
 'Side margin' => 'Sidmarginal',
 'Personal wiki (hide stuff)' => 'Personlig wiki (dölj saker)',
 'Recent change alternative' => '',
 'Apply to' => 'Tillämpa',
 'Save as' => 'Spara som',
 'Ok' => 'Ok',
 'Default' => 'Standardinställning',
 'Color chart' => 'Färgkarta',
 'Light color' => 'Ljus färg',
 'Existing styles' => 'Befintlig stil',
 'Font family' => 'Typsnittets familj',
 'Font size' => 'Typsnittets storlek',
 'Line height' => 'Linjehöjd',
 'Text color' => 'Textfärg',
 'Background color' => 'Bakgrundsfärg',
 'Background image' => 'Bakgrundsbild',
 'User default' => 'Standard',
 'Serif' => 'Serif',
 'Sans-serif' => 'Sans-serif',
 'Cursive' => 'Kursiv',
 'def' => 'def',
 'Creation of file failed' => 'Kunde inte skapa fil',
 'Datas saved in file' => 'Data sparades till fil',
 'Click on color to select' => 'Klicka på en färg för att välja den',

 ###Strings for Pukka skins
 'Skip to site navigation' => 'Gå till sajtnavigeringen',
 'Skip to content' => 'Gå till innehåll',
 'Back to top of content' => 'Till början av innehållet',
 'Back to the very top' => 'Till början',
 'Linked to by' => 'Länkning sker från',
 'Change Attributes' => 'Ändra egenskaper',
 'Go' => 'Sök', 
 #go is for the button in the search form
 'Home' => 'Hem',
 'XML Feed for $Group' => 'XML Feed för $Group',
 'XML Feed of All Recent Changes' => 'XML Feed för Alla Senaste Ändringar',
 'PmWiki.AboutFeeds' => '',

Notes

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on November 10, 2012, at 11:23 PM