SearchWiki:
Add Page:

PmWiki

pmwiki.org

upravi bonú lištu

Page History Edit Page Links to This Page

WikiWikiWeb je "otvorený editovací" systém, kde je dôraz skôr na tvorbe a spolupráci dokumentov než na ich jednoduchom prehliadaní a prezeraní. Názov "wiki" je založený na havajskom pojme "wiki wiki", znamenajúcom "rýchly" alebo "superrýchly". Základný koncept WikiWikiWeb (alebo "wiki") je, že (takmer) každý môže upravova ktorúkovek stránku. Kým najprv to znie ako recept na úplnú anarchiu, pravda je, že stránky používajúce tento systém si vytvorili prekvapivo komplexné a bohaté komunity pre online spoluprácu a komunikáciu. Áno, je umožnené aby niekto prišiel a zniil všetko na stránke, ale zdá sa, že sa to nedeje asto. A, mnoho systémov (vrátane tohto) má vstavané mechanizmy na obnovenie obsahu, ktorý bol znetvorený alebo odstránený.

Cieom tohto systému je jednoducho urobi tvorbu alebo úpravu online obsahu takou rýchlou, jednoduchou a vanou ako je to len možné.

Pomocou štandardného webového prehliadaa, môže niekto upravova (takmer) každú stránku na systéme pomocou pomerne jednoduchých pravidiel formátovania textu. Vytvorenie odkazu? na novú alebo existujúcu stránku jednoducho znamená vloženie slova alebo výrazu, ktorý bude textom vášho odkazu do [[dvojitých hranatých zátvoriek]] aby odkazovali a slúžili ako titulok pre cieovú stránku. V procese tvorby odkazu vytvárate novú stránku, ak ešte neexistuje. Na niektorých serveroch, môže by odkaz vytvorený aj zadaním WikiSlova--slova pozostávajúceho z dvoch alebo viacerých slov zaínajúcich vekými písmenami spojenými spolu.

Dokonca ani nie je potrebné sa ui všetky pravidlá formátovania; iní asto prídu a preformátujú veci za vás. Koniec koncov, každý môže upravova! Vy môžete vidie niektoré nedávne zmeny, ktoré ostatní urobili na tomto serveri.

Aby ste sa nauili viac o pridávaní stránok na tento Wiki server, pozrite si základy editovania, potom skúste upravova stránky vo WikiPieskovisku.

Ak sa chcete dozvedie viac o koncepte WikiWikiWeb, skúste niektoré z týchto webových stránok:

Alebo, pošlite e-mail Patrickovi Michaudovi na pmichaud@pobox.com.


. Preklad stránky PmWiki.WikiWikiWeb - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.WikiWikiWeb - Backlinks
Posledné zmeny:
PmWikiSk.WikiWikiWeb: September 10, 2011, at 04:36 PM
PmWiki.WikiWikiWeb: January 26, 2021, at 11:05 AM

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 10, 2011, at 04:36 PM