SearchWiki:
Add Page:

PmWiki

pmwiki.org

upravi bonú lištu

Page History Edit Page Links to This Page

WikiAdministrátor je osoba (alebo osoby) ktorá inštaluje, konfiguruje a spravuje PmWiki systém pre autorov a návštevníkov stránky. PmWiki bolo navrhnuté tak, aby o najviac uahilo inštaláciu a úvodné nastavenie pre udí, ktorí nemajú vea znalostí o HTML, PHP, alebo dokonca o softvéri webového servera. Súasne, je PmWiki navrhnuté aby bolo dos flexibilné na to aby niekto iba s malými vedomosami o HTML a PHP mohol prispôsobi PmWiki svojim konkrétnym potrebám.

V Pmwiki.IndexeDokumentácie nájdete stránky o správe PmWiki, a v PmWiki.Cieové skupiny viac podrobností o cieových skupinách PmWiki.

<< Premenné pre nahrávanie | IndexDokumentácie | WikiStránka >>


. Preklad stránky PmWiki.WikiAdministrator - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.WikiAdministrator - Backlinks
Posledné zmeny:
PmWikiSk.WikiAdministrator: September 10, 2011, at 04:36 PM
PmWiki.WikiAdministrator: August 03, 2020, at 11:49 AM

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 10, 2011, at 04:36 PM