SearchWiki:
Add Page:

PmWiki

pmwiki.org

upravi bonú lištu

Page History Edit Page Links to This Page

Nahratia súborov
1. Použijte tlaidlo "Prehliada" vyššie pre nájdenie "Súboru pre nahratie" na vašom lokálnom poítai.

2. Pre pole "Pomenova prílohu ako:", zadajte názov ktorý by ste chceli da súboru, ke už bude nahratý na server. Ten môže by rovnaký ako jeho názov súboru na vašom zdrojovom disku alebo môže by iný, ale uistite sa, že má správnu príponu súboru.

3. Stlate "Upload" pre nahratie súboru na server.

4. Pre odkazovanie na prílohu vo wiki stránke v tejto WikiSkupine PmWikiSk, jednoducho zadajte Attach:nazovsuboru.pripona do textu stránky.

5. Po nahratí, môžete


Existujúce nahraté súbory


    . - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.UploadQuickReference - Backlinks
    Posledné zmeny:
    PmWikiSk.UploadQuickReference: September 10, 2011, at 04:36 PM

    Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
    Page last modified on September 10, 2011, at 04:36 PM