SearchWiki:
Add Page:

PmWiki

pmwiki.org

upravi bonú lištu

Page History Edit Page Links to This Page

Pri vytváraní stránok je bežné používa znaky obchodných znaiek (trademarks), autorských práv (copyright), prehlásku (umlaut), a iné symboly, ktoré sa nenachádzajú na klávesnici. Preto je dôležité, aby ste mali spôsob ako zada tieto špeciálne znaky.

Kódy štandardu ISO

PmWiki podporuje výpis špeciálnych znakov HTML od w3c. W3C stránka kódov špeciálnych znakov štandardu ISO.

Tu je niekoko príkladov:

© | ¼ | ½ | ® | µ | ¨ 

© | ¼ | ½ | ® | µ | ¨

Æ | 32° | Unïted Stätes | ¶ | ¥Yen | PmWiki™

Æ | 32° | Unïted Stätes | ¶ | ¥Yen | PmWiki™

Peknú tabuku tých istých kódov, ktoré ukazujú kódy s výstupom nájdete na stránke špeciálnych znakov Noble Desktop.

Iné spôsoby ako to urobi:

Mapa znakov

Nájdite pomôcku "Mapa znakov" v prieinku Systémové nástroje na svojom poítai. Kliknite na symbol, ktorý vás zaujíma, a všimnite si informáciu o klávesovej kombinácii v spodnej asti okna. Vykonáte ich podržaním "Alt" poas zadávania ísel na numerickej asti vašej klávesnice (nie ísel pozdž vrchnej asti klávesnice).

© = Alt+0169 = © | ® = Alt+0174 = ® | ° = Alt+0176 = ° (stupne).

Prilepenie

  • Použijte Word alebo inú používateskú aplikáciu pre vytvorenie vášho textu so špeciálnymi znakmi, ktoré chcete. Skopírujte a prilepte text do wiki stránky, ktorú upravujete alebo vytvárate.
  • Nájdite výskyt špeciálneho znaku v online dokumente; skopírujte a prilepte znak do vašej wiki stránky: ©

Zoznam špeciálnych znakov je v PmWiki:ZoznameŠpeciálnychZnakov. alšia ilustrácia je v PmWiki:Znaky


. Preklad stránky PmWiki.SpecialCharacters - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.SpecialCharacters - Backlinks
Posledné zmeny:
PmWikiSk.SpecialCharacters: September 10, 2011, at 04:36 PM
PmWiki.SpecialCharacters: August 13, 2022, at 10:24 AM

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 10, 2011, at 04:36 PM