SearchWiki:
Add Page:

PmWiki

pmwiki.org

upravi bonú lištu

Page History Edit Page Links to This Page

Vyhadávanie viac než jedného slova nájde stránky, ktoré obsahujú všetky zadané slová. Použijte úvodzovky pre vyhadanie výrazu. Tiež použijte úvodzovky pre text obsahujúci špeciálne znaky.

Pre obmedzenie vášho vyhadávania na jedinú skupinu, zadajte názov skupiny nasledovaný lomítkom na zaiatok hadaného reazca (napr., "PmWiki/" alebo "Main/"). Pre vypísanie všetkých stránok, zadajte lomítko pre hadanie.

Príklady vyhadávania

ZadaNájs stránky obsahujúce
apple pieobidva 'apple' aj 'pie'
"apple pie"výraz 'apple pie'
pmwiki/apple'apple' v skupine PmWiki
"pmwiki/apple"výraz 'pmwiki/apple' vo všetkých skupinách
apple -pie'apple', s výnimkou tých, ktoré obsahujú 'pie'
food -"apple pie"'food', s výnimkou tých, ktoré obsahujú 'apple pie'
apple "-pie"slová 'apple' a '-pie'
apple - pie'apple', '-', a 'pie'
"pie:"slovo 'pie' s dvojbodkou
"pie=tasty"výraz 'pie=tasty'

Niektoré špeciálne znaky je potrebné vloži do úvodzoviek, vrátane dvojbodky (:), znamienka rovná sa (=), jednoduchej úvodzovky (') a dvojitej úvodzovky(").

Pre pokroilé vyhadávanie, PageLists parametre (count, group, fmt, link, list, order, a trail) môžu by zadané spolu s hadaným reazcom.


. Preklad stránky PmWiki.Search - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.Search - Backlinks
Posledné zmeny:
PmWikiSk.Search: September 10, 2011, at 04:36 PM
PmWiki.Search: January 15, 2020, at 04:11 PM

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 10, 2011, at 04:36 PM