SearchWiki:
Add Page:

PmWiki

pmwiki.org

upravi bonú lištu

Page History Edit Page Links to This Page

autori (stredne pokroilé) InterMap je systém pre definovanie odkazov medzi WikiWikiWeb servermi, ktorý prvýkrát vyvinuli UseMod:UseModWiki a Meatball:MeatballWiki. Metódou je použi slovo, ktoré predstavuje cestu, ktorá je definovaná. Odkazy InterMap majú tvar MapPrefix:CestaStránky, kde sa prefix hostitea prevedie na iastoné URL založené na položkách v súboroch servera intermap.txt a localmap.txt.

Predvolený súbor intermap.txt distribuovaný s PmWiki (v adresári scripts/) obsahuje nasledujúce položky InterMap:

 PmWiki:     http://www.pmwiki.org/wiki/PmWiki/ 
Cookbook: http://www.pmwiki.org/wiki/Cookbook/
Wiki: http://www.c2.com/cgi/wiki?
UseMod: http://www.usemod.com/cgi-bin/wiki.pl?
Meatball: http://www.usemod.com/cgi-bin/mb.pl?
Wikipedia: http://www.wikipedia.com/wiki/
PITS: http://www.pmwiki.org/PITS/
Path:

A tak, sa "PmWiki:Variables" stane "http://www.pmwiki.org/wiki/PmWiki/" + "Variables," odkazom na stránku PmWiki.Variables na oficiálnom webovom serveri PmWiki, Wiki:FrontPage je odkaz na úvodnú stránku prvého WikiWikiWeb, a Wikipedia:Stonehenge vás prenesie na lánok Wikipédie o slávnych megalitoch v Anglicku.

Ako pri iných odkazoch, môžete používa syntax s dvojitými hranatými zátvorkami aby ste dostali iný text odkazu:

  • [[Meatball:StartingPoints | starting points]] over at Meatball sa stane "starting points over at Meatball"
  • [[starting points -> Meatball:StartingPoints]] over at Meatball sa stane "starting points over at Meatball"

Ak chcete odkazova iba na to o hovorí intermap (napr. http://www.wikipedia.com/wiki/ pre Wikipédiu), potom urobte [[Wikipedia:. | Wikipedia's main page]], o vytvorí Wikipedia's main page. Všimnite si . (bodku) za odkazom Map: reference.

Špeciálna položka InterMapu Path: môže by použitá na vytvorenie "relatívnych url" v odkazoch.

Skutoná sada odkazov InterMap na každom serveri je definovaná administrátorom servera cez stránku Site.InterMap? a súbor local/localmap.txt; viac podrobností nájdete vo Vlastné InterMapy.

<< | IndexDokumentácie | >>


. Preklad stránky PmWiki.InterMap - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.InterMap - Backlinks
Posledné zmeny:
PmWikiSk.InterMap: September 03, 2013, at 10:16 AM
PmWiki.InterMap: December 09, 2022, at 11:19 AM

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 03, 2013, at 10:16 AM