SearchWiki:
Add Page:

PmWiki

pmwiki.org

upravi bonú lištu

Page History Edit Page Links to This Page

Stránky uvedené nižšie popisujú rôzne aspekty používania, administrácie a riešenia problémov na inštalácii PmWiki, ako aj aspekty komunity PmWiki.

Ako môžete vidie, dokumentácia je stále neúplná. Vy sami aj ostatní môžete slobodne prispie jej doplnením! Iba upravte stránky na pmwiki.org. Možno by ste chceli nasledova alebo prispie k pravidlám dokumentácie.

Obsah


Témy pre zaiatoníkov pre vytváranie/úpravu stránok

Témy pre stredne pokroilé upravovanie stránok

Organizácia a ochrana stránok

Administrácia servera PmWiki

O aplikácii PmWiki

  • Cieové skupiny - Popisuje "cieové skupiny" pre ktoré bolo PmWiki navrhnuté
  • Prispievatelia - Niektorí prispievatelia k vývoju a vylepšeniu PmWiki
  • Mailové konferencie - Dostupné e-mailové diskusné konferencie a ich archívy
  • Filozofia PmWiki - Niektoré myšlienky, ktoré usmerujú návrh a implementáciu PmWiki
  • Poznámky o dizajne - Niektoré vlastnosti a poznámky o rozhodnutiach o vzhade PmWiki
  • Odkazy - Miesta kde sa písalo o PmWiki
  • Slovník - Popisy rôznych pojmov vzahujúcich sa na PmWiki

. Preklad stránky PmWiki.DocumentationIndex - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.DocumentationIndex - Backlinks
Posledné zmeny:
PmWikiSk.DocumentationIndex: September 03, 2013, at 10:40 AM
PmWiki.DocumentationIndex: January 08, 2022, at 07:21 AM

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 03, 2013, at 10:40 AM