SearchWiki:
Add Page:

PmWiki

pmwiki.org

upravi bonú lištu

Page History Edit Page Links to This Page

Pre odstránenie stránky, stránku upravte, vyberte (zvýraznite) všetok text v editovacej textovej oblasti a nahrate ho jediným slovom

    delete

Všimnite si, že môže by dobrý nápad prida komentár do poa zhrnutie vysvetujúci preo ste stránku odstránili. (Pole zhrnutie sa zvyajne nachádza hne pod editovacou textovou oblasou).

Po uložení zmien je stránka odstránená. Ako vlastnos pridanej bezpenosti, zmazaná stránka na serveri stále existuje (s asovým údajom - timestamp) a wiki administrátor ju môže obnovi na pôvodnú stránku.

Ak máte podozrenie, že stránka bola vymazaná ale nie ste si istí, pozrite sa na PoslednéZmeny (RecentChanges) wikiskupiny. Vymazanie stránky sa ráta ako úprava stránky, a innos sa zaznamená tam a medzi VšetkyPoslednéZmeny (Site.AllRecentChanges).

Predvolené slovo používané na mazanie stránok ("delete") možno zmeni v config.php nastavením premennej $DeleteKeyPattern (pozri EditáciaPremenných?). Ak existuje nebezpeenstvo zlomyseného mazania stránok, môže by dobrý nápad zmeni mazacie slovo na nieo menej zrejmé. Existuje aj recept pre vytvorenie osobitnej vymazávacej akcie v KuchárskaKniha:MazaciaAkcia.

Odstraovanie skupín a kategórií

Ke už vytvorím Skupinu (Group) alebo Kategóriu (Category), ako sa môžem zbavi tej skupiny alebo kategórie?

Iba odstráte nechcené stránky z wiki.d/ . (Ak to urobíte cez wiki nevyrieši to problém, keže sa to berie ako "aktualizácia", o spôsobí že sa stránka RecentChanges (PoslednéZmeny) znovu vytvorí.)

<< Zoznamy stránok | IndexDokumentácie | Inštalácia >>


. Preklad stránky PmWiki.DeletingPages - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.DeletingPages - Backlinks
Posledné zmeny:
PmWikiSk.DeletingPages: September 10, 2011, at 04:36 PM
PmWiki.DeletingPages: July 22, 2022, at 06:27 AM

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 10, 2011, at 04:36 PM