SearchWiki:
Add Page:

PmWiki

pmwiki.org

upravi bonú lištu

Page History Edit Page Links to This Page

autori (základné) Pre vytvorenie novej stránky, potrebujete upravi existujúcu stránku, a na nej prida odkaz na stránku, ktorú chcete vytvori.

Aby ste odkázali na vašu novú stránku, musíte pre u vybra názov. Najlepšie názvy popisujú aj obsah stránky, takže každý si môže ahko zapamäta a napísa názov.

Existujú dva hlavné spôsoby ako vytvori odkaz:

  1. Dvojité hranaté zátvorky: Napísanie [[moja nova stranka]] vytvorí odkaz na moja nova stranka?. S odkazmi v dvojitých hranatých zátvorkách možno robi vea vecí?.
  2. WikiSlová: Na serveroch, ktoré majú zapnuté WikiSlová ako syntax pre tvorbu odkazov, napísanie MojaNovaStranka vytvorí odkaz na MojaNovaStranka?. WikiSlová? sú SpojeneSlovaZacinajuceVelkymiPismenami, a, na takýchto serveroch, nie sú potrebné dvojité hranaté zátvorky aby sa stali odkazmi. Všimnite si, že niektoré servery majú vypnuté odkazy pomocou WikiSlov -- vrátane tohto!

Môžete vidie, že odkazy na moja nova stranka? majú všetky za sebou otázniky. To preto lebo moja nova stranka? ešte nebola napísaná. Kliknutie na odkaz vás prenesie na editovací formulár, kde môžete napísa a uloži novú stránku.


alší spôsob ako vytvori stránku: v poli adresy vo vašom webovom prehliadai (kde je URL stránky), zmete názov aktuálnej stránky na názov stránky, ktorú chcete vytvori, a stlate Enter alebo urobte to o by ste normálne urobili aby ste prešli na nové umiestnenie. PmWiki vám potom svedomito oznámi, že stránka, ktorú ste zadali neexistuje, ale môžete kliknú na odkaz "Upravi" aby ste vytvorili, upravili a uložili novú stránku.

Zlé na tejto metóde je, že na vašu novú stránku nie sú žiadne odkazy, takže ste jediná osoba, ktorá vie, že existuje. Bude sirotou, neítaná, neodkazovaná, nemilovaná. Preto pridanie odkazu na existujúcu stránku alebo na BonúLištu je lepší spôsob pre vytvorenie stránky.


Môžete tiež organizova príbuzné stránky do skupín?, a odkazova medzi stránkami v rôznych skupinách. Zistite viac?.

<< Základy editovania | Index dokumentácie | Odkazy >>


. Preklad stránky PmWiki.CreatingNewPages - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.CreatingNewPages - Backlinks
Posledné zmeny:
PmWikiSk.CreatingNewPages: September 10, 2011, at 04:36 PM
PmWiki.CreatingNewPages: March 14, 2022, at 07:35 AM

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 10, 2011, at 04:36 PM