SearchWiki:
Add Page:

PmWiki

pmwiki.org

upravi bonú lištu

Page History Edit Page Links to This Page

Tu je zoznam udí, ktorí prispeli k vývoju a vylepšeniu PmWiki. Ospravedlujem sa ak som na niekoho zabudol -- ak ste boli vynechaní môžete slobodne prida svoje meno, ak nechcete by spájaní s týmito umi môžete slobodne odstráni svoje meno. :-)

 • Scott Duff - pmwe, simple-journal.php, všadeprítomný kontrolór príetnosti Pm
 • Ross Kowalski - nahratia? a výskum stránky pre tla
 • John Rankin - WikiTrails, Odkazy?, EditQuickReference, notify.php, dokumentácia, debugovanie
 • Joachim Durchholz - hackovanie dokumentácie, všeobecná otrava
 • Jessica Tishmack - nahratia, testovanie
 • Jean-Claude Gorichon - hlasovanie
 • Janice Heinold - skoré PmWiki testovanie a návrhy, dokumentácia
 • James Davis - znakovanie WikiŠtýlov, testovanie
 • Isabelle Michaud - znakovanie vznášajúcich sa obrázkov, Wiki Skupiny?, nahratia?/prílohy
 • Glenn Blalock - návrhy WikiŠtýlov, testovanie, documentácia
 • Dawn Green - návrhy WikiŠtýlov, nahratia?, dokumentácia
 • Christian Ridderström - pmwiki-mode pre Emacs a niektoré alšie hacky/modifikácie.
 • Carlo Strozzi - Internationalization, PmWiki na Boa, HTML presmerovanie
 • Michael Weiner - Modifikácie v ToDo, RssFeedDisplay, MyPmWiki, a CommentBox receptoch

<< Cieové skupiny | IndexDokumentácie | Mailové konferencie >>


. Preklad stránky PmWiki.Contributors - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.Contributors - Backlinks
Posledné zmeny:
PmWikiSk.Contributors: September 10, 2011, at 04:36 PM
PmWiki.Contributors: February 14, 2022, at 05:11 PM

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 10, 2011, at 04:36 PM