SearchWiki:
Add Page:

SideBar (edit)

Associated Sites

Page History Edit Page Links to This Page

(ta strona zostaa utworzona wedug instrukcji z http://www.pmwiki.org/wiki/Localization/StateOfTranslationTemplate)


Ta strona zawiera tabel do zapisywania stanu tumaczenia dokumentacji PmWiki. W skrócie, Wiki jest jak ywa istota - wci si zmienia, wic tumaczenie nigdy si nie zakoczy - ale ta strona moe by pomocna.

Tabela przedstawia równowane strony po angielsku i po polsku, aby pomóc w orientacji, które strony potrzebuj tumaczenia, albo poprawek, a które s gotowe.

Niestety ta forma nie przewiduje miejsca na bardziej szczegóowe informacje - naley je umieszcza na PlTranslationPage.

T tabel zrobiono w oparciu o dokumentacj PmWiki z ??date??.

Pierwsza kolumna (Brak - byo Wrk) wskazuje prac do zrobienia, i najwaniejsze jest, by kady, jak tylko dostrzee niezgodno midzy wersj angielsk i polsk, odnotowa w niej, e jest co do zrobienia, jeli nie ma czasu, by zrobi to samodzielnie.

  • T : strona wymaga tumaczenia w caoci (ang. translate)
  • C : tumaczenie wymaga uzupenienia (ang. complete)
  • M : potrzebne jest jego poprawienie (ang. modify)
  • O : brak strony oryginalnej (angielskiej)
  •   : jeli jest nazwa w kolumnie PmWikiPl - tumaczenie uwaa si za poprawne;
       jeli nazwy tam nie ma - nie zgaszano potrzeby tumaczenia, i nie ma go.

Druga kolumna pokazuje status strony, który zaley od przewidywanej grupy odbiorców (tej informacji - a wic kto moe zrobi to, co jest potrzebne):

  • U : Uytkownicy PmWiki (Autorzy dokumentów)
  • A : Administratorzy - jeli mog to zrobi ze stron PmWiki
  • S : System - zadania administracyjne wymagajce dostpu do systemu (FTP)

Tumaczenia stron oznaczonych "Syst." (=systemowe) powinny mie t sam nazw, gdy s uywane przez PmWiki.

BrakKtoEnglishPmWikiPl
 UMain.WhyANewMajorVersion?? 
 UMain.WikiSandbox 
 UMain.SearchWiki 
 SPmWiki.AcceptPathInfo 
 UPmWiki.AdvancedTables 
 UPmWiki.Audiences 
 SPmWiki.AuthorTracking 
 SPmWiki.AvailableActions 
 UPmWiki.BasicEditingPmWikiPl.PodstawyEdycji
 SPmWiki.BasicVariables 
 SPmWiki.ChangeLog 
 UPmWiki.ChangesFromPmWiki1 
 UPmWiki.ConditionalMarkup 
 UPmWiki.Contributors 
 UPmWiki.CreatingNewPages 
 SPmWiki.CustomInterMap 
 UPmWiki.CustomMarkup 
 UPmWiki.CustomWikiStyles 
 UPmWiki.DesignNotes 
 UPmWiki.Directives? 
 UPmWiki.DocumentationIndex 
 SPmWiki.EditQuickReferenceEditQuickReference - Syst.
 SPmWiki.EditVariables 
 UPmWiki.GroupHeader 
 UPmWiki.ImagesInWikiPages 
 SPmWiki.InitialSetupTasks 
 SPmWiki.Installation 
 UPmWiki.InterMap 
 UPmWiki.Internationalizations 
 SPmWiki.LayoutBasics 
 SPmWiki.LayoutVariables 
 SPmWiki.LinkVariables 
 UPmWiki.Links 
 SPmWiki.LocalCustomizations 
 SPmWiki.MailPosts 
 UPmWiki.MailingLists 
 APmWiki.MarkupDirectiveAlternatives 
 UPmWiki.MarkupMasterIndex 
 SPmWiki.OtherVariables 
 UPmWiki.PageHistory 
 APmWiki.Passwords 
MAPmWiki.PatrickMichaudPatrick Michaud
 SPmWiki.PerGroupCustomizations 
 UPmWiki.PmWiki 
 UPmWiki.PmWikiPhilosophy 
 UPmWiki.RecentChangesSyst.(autogenerated)
 SPmWiki.RefCount 
 SPmWiki.ReleaseNotes 
 UPmWiki.SimpleTables 
 UPmWiki.SimpleTables2 
 UPmWiki.TablesPmWikiPl.Tabele
MUPmWiki.TableDirectivesPmWikiPl.DyrektywyTabel
 UPmWiki.TextFormattingRulesPmWikiPl.ZasadyFormatowaniaTekstu
 UPmWiki.TipsForEditing 
 SPmWiki.Upgrades 
 SPmWiki.UpgradingFromPmWiki1 
 UPmWiki.Uploads 
 UPmWiki.UploadsAdmin 
OSPmWiki.UploadQuickReference?UploadQuickReference - Syst.
 SPmWiki.UploadVariables 
 UPmWiki.UsingCategories 
 SPmWiki.Variables 
 UPmWiki.WebHosts 
 UPmWiki.WikiAdministrator 
 UPmWiki.WikiGroup 
 UPmWiki.WikiSandbox 
 UPmWiki.WikiStyles 
 UPmWiki.WikiStyleExamples 
 UPmWiki.WikiTrails 
 UPmWiki.WikiWikiWeb 
 UPmWiki.WikiWord 
 UPmWiki.WikiWords 
MALocalization.XLPageTemplateXLPage - Syst.
 SLocalization.SampleConfigFileLocalization 
 SLocalization.TerminologyTemplate 

<< | DocumentationIndex | >>

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 10, 2011, at 04:36 PM