SearchWiki:
Add Page:

SideBar (edit)

Associated Sites

Page History Edit Page Links to This Page

Patrick Michaud (Pm) jest autorem PmWiki. Wicej informacji o nim -> http://www.pmichaud.com/. Wybrane zapisy:

Miar prawdziwej wielkoci jest ile wolnoci dasz innym, nie na ile moesz ich zmusi, by robili co ty chcesz.
--Larry Wall, twórca jzyka skryptowego Perl


21 lipca 2003: "All Things Considered" (Wszystkie rzeczy brane pod uwag) w National Public Radio (narodowe radio publiczne) opublikowao wieczorem artyku o WikiWikiWeb.

18 lutego 2004: wersja 0.6 PmWiki, i teraz ma cechy takie jak ledzenie autorów (PmWiki/AuthorTracking) i wersje w innych jzykach. Wicej cech w planach.

Sierpie 2004: jest PmWiki 1.0.
Wrzesie 2004: skoro PmWiki 1.0 jest oficjalnie wypuszczona, czas zacz PmWiki 2.0!
16 padziernika 2004: prezentacja o instalowaniu i konfigurowaniu serwera WWW Apache dla North Texas Linux User's Group (NTLUG).
20 padziernika 2004: wykad "Przegld i historia Perl 6.0" dla The Hectic Eclectic Linux Users Group (THELUG).
26 padziernika 2004: wykad "Przegld i historia Perl 6.0" dla DFW Perl Mongers.
6 listopada 2004: prezentacja Wik (liczba mnoga od Wiki) dla DFW Unix Users Group (DFWUUG).
4 marca 2005: prezentacja technik antyspamowych w Wiki dla DFW Unix Users Group (DFWUUG).
8 sierpnia 2005: dowiedziaem si, e wydanie PC Magazine na 23 sierpnia bdzie zawierao artyku Working Together With Wikis (praca razem z Wikami) wymieniajcy mój program PmWiki.
1 wrzenia 2005: po dugim oczekiwaniu, z wielk przyjemnoci ogaszam wypuszczenie PmWiki 2.0.0, dostpny na http://www.pmwiki.org/pub/pmwiki.
13 wrzenia 2005: prezentacja strategii umidzynarodowienia w PmWiki dla Dallas PHP Users Group.
8 listopad 2005: dzi wieczorem prezentacja PmWiki dla Dallas PHP Users Group, dostpna jako PPT i PDF.
Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 10, 2011, at 04:36 PM