SearchWiki:
Add Page:

SideBar (edit)

Associated Sites

Page History Edit Page Links to This Page

Podstawy edycji - Zasady formatowania tekstu - Indeks dokumentacji?

Tabele: Proste - Skomplikowane

Akapity: by zaznaczy nowy akapit wstaw pust lin;

Zamanie linii: \\ lub [[<<]]

-> by uzyska wcicie, -< tekst cofnity

Poczenie linii: \

Listy: * dla wykropkowanych, # dla numerowanych, :termin:definicja dla list definicji
Wyrónienie: ''pochylenie'', '''pogrubienie''', '''''pogrubienie z pochyleniem''''', @@maszyna do pisania@@ (monospaced)
Odnoniki (linki): [[inna strona]], [[http://www.witryna.com]], [[inna strona | tekst odnonika]], [[#punkt-docelowy]] (ang. "anchor" - kotwica)
Grupy: [[Grupa/Strona]] wywietla: Strona, [[Grupa.Strona]] wywietla: Grupa.Strona, [[Grupa(.Strona)]] wywietla: Grupa
Separatory: !!, !!! (itd.) dla nagówków, ---- dla poziomej linii

Wyczenie formatowania: [=...=]

Inne: [+duy+], [++wikszy++], [-may-], [--mniejszy--], '^indeks górny^', '_indeks dolny_', {+tekst wstawiony+}, {-tekst wykrelony-}

Blok ródowy ("pre") - np. kod programu: [@...@]

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 10, 2011, at 04:36 PM