SearchWiki:
Add Page:

SideBar (edit)

Associated Sites

Page History Edit Page Links to This Page

PmWiki er et WikiWikiWeb-system utviklet av Patrick Michaud i scriptspråket PHP. PmWiki er primært blitt skapt som et verktøy for enkelt å kunne lage og vedlikeholde nettsider, eventuelt i samarbeid med andre.

Dette nettstedet bruker version pmwiki-2.3.12. Programvaren distribueres under GNU General Public License (GPL) og kan lastes ned fra http://pmichaud.com/pub/pmwiki. Dokumentasjonen kan leses via linken Documentation index.

PmWiki er et registrert varemerke tilhørende Patrick R. Michaud (http://pmichaud.com).

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 24, 2014, at 08:26 AM