SearchWiki:
Add Page:

SideBar (edit)

Associated Sites

Page History Edit Page Links to This Page

This page contains the string mappings to convert PmWiki's prompts into another language.

Kitos išverstinos eiluts, taip pat ir keletas naudojam senesnse PmWiki versijose, yra puslapyje PmWikiLt.XLPageCookbook.

 ### Locale identifier, e.g. 'de' or 'cs_CZ.ISO-8859-2'
 'Locale' => 'lt_LT.utf8',
 ### Time format, e.g. '%Y-%m-%d %H:%M EET'
 'TimeFmt' => '%Y %B %d d., %H:%M',

 ### Standard layout strings
 'View' => 'Peržirti',
 'Edit' => 'Redaguoti',
 'History' => 'Istorija',
 'Attach' => 'Prisegti',
 'Print' => 'Spausdinti',
 'Backlinks' => 'Atgalin nuoroda',
 'Login' => 'Prisijungti',
 'Logout' => 'Atsijungti',
 'Recent Changes' => 'Naujausi pakeitimai',
 'Search' => 'Ieškoti',
 'Page last modified on {$LastModified}' => 'Puslapis paskutin kart pakeistas {$LastModified}',
 'Go' => 'Pirmyn',
 'All Recent Changes' => 'Visi naujausi pakeitimai', 
 # access keys
 # 'ak_view' => '',
 # 'ak_edit' => 'e',
 # 'ak_history' => 'h',
 # 'ak_attach' => '',
 # 'ak_print' => '',
 # 'ak_backlinks' => '',
 # 'ak_logout' => '',
 # 'ak_recentchanges' => 'c',

 ### PageTitle/LinkText technical pages (for full list see page Localization.Localization)
 'RecentChanges' => 'Naujausi pakeitimai',
 'AllRecentChanges' => 'Visi naujausi pakeitimai',
 'GroupHeader' => '',
 'GroupFooter' => '',
 'SideBar' => '',
 'GroupAttributes' => '',

 ### Print layout strings
 'From $WikiTitle' => 'Iš $WikiTitle svetains',
 'Retrieved from {$PageUrl}' => 'Parsistas iš {$PageUrl}',

 ### Page locations
 '{$SiteGroup}/EditQuickReference' => 'PmWikiLt/EditQuickReference',
 '{$SiteGroup}/UploadQuickReference' => 'PmWikiLt/UploadQuickReference',
 '{$SiteGroup}/Search' => '',
 '{$SiteGroup}.PageNotFound' => '',

 ### Browse page strings
 'redirected from' => 'peradresuota iš',

 ### Edit page strings
 'Editing {*$FullName}' => 'Redaguojamas {*$FullName}',
 'Save' => 'Išsaugoti',
 'Save and edit' => 'Išsaugoti ir redaguoti',
 'Publish' => 'Paskelbti',
 'Save draft' => 'Išsaugoti juodrašt',
 'Save draft and edit' => 'Išsaugoti juodrašt ir redaguoti',
 'Preview' => 'Pažirti',
 'Cancel' => 'Atšaukti',
 'Reset' => 'Atstatyti',
 'Author' => 'Autorius',
 'An author name is required.' => 'Autoriaus vardas privalomas',
 'Summary' => 'Santrauka',
 'This is a minor edit' => 'Atliktas tik nežymus pakeitimas',
 'Preview {*$FullName}' => '{*$FullName} peržira',
 'End of preview -- remember to save' => 'Peržiros pabaiga -- neužmiršk išsaugoti',
 'Page is unsaved' => 'Puslapis dar neišsaugotas',
 'Top' => ' virš',
 # access keys
 # 'ak_save' => 's',
 # 'ak_saveedit' => 'u',
 # 'ak_preview' => 'p',
 # 'ak_savedraft' => 'd',
 # 'ak_textedit' => ',',
 # 'e_rows' => '23',
 # 'e_cols' => '60',

 ### Page history strings
 '{$FullName} History' => '{$FullName} istorija',
 'Show minor edits' => 'Rodyti nežymius pakeitimus',
 'Hide minor edits' => 'Paslpti nežymius pakeitimus',
 'Show changes to markup' => 'Rodyti kodo pakeitimus',
 'Show changes to output' => 'Rodyti galutinio teksto pakeitimus',
 'by' => 'atliko',
 'Restore' => 'Atstatyti',
 'Added line $DiffLines:' => 'Pridta $DiffLines eilut: ',
 'Added lines $DiffLines:' => 'Pridtos $DiffLines eiluts:',
 'Changed line $DiffLines from:' => 'Pakeista $DiffLines eilut iš:',
 'Changed lines $DiffLines from:' => 'Pakeistos $DiffLines eiluts iš',
 'Deleted line $DiffLines:' => 'Ištrinta $DiffLines eilut:',
 'Deleted lines $DiffLines:' => 'Ištrintos $DiffLines eiluts:',
 'to:' => ':',

 ### Page attribute strings
 'Attributes' => 'Parametrai',
 '{$FullName} Attributes' => '{$FullName} parametrai',
 'Set new read password:' => 'Nustatyti nauj skaitymo slaptažod',
 'Set new edit password:' => 'Nustatyti nauj redagavimo slaptažod',
 'Set new attribute password:' => 'Nustatyti nauj parametr keitimo slaptažod',
 'Set new publish password:' => 'Nustatyti nauj paskelbimo slaptažod',
 'Set new upload password:' => 'Naujas prisegimo slaptažodis:',
 '(set by $PWSource)' => '(nustatyta pagal $PWSource)',
 '(using $PWCascade password)' => '(naudojamas $PWCascade slaptažodis)',
 '(protected)' => '(apsaugota)',
 'EnterAttributes' => "Žemiau galite nustatyti šio puslapio parametrus. Jei lauk paliksite tuši, parametras nepasikeis. Nordami panaikinti parametr, rašykite 'clear'. Nordami panaikinti slaptažod, rašykite 'nopass'."
 'The page has an "attr" attribute and cannot be deleted.' => 'Šis puslapis negali bti ištrintas, nes jame nustatytas "attr" atributas.',

 ### Authorization strings
 'Name' => 'Vardas',
 'Password' => 'Slaptažodis',
 'Password required' => 'Reikalingas slaptažodis',
 'Name/password not recognized' => 'Vardas ir (arba) slaptažodis neatpažintas',

 ### Search strings
 'Search Results' => 'Paieškos rezultatai',
 'SearchFor' => '<em>$Needle</em> paieškos rezultatai'
 'SearchFound' => 'Radome $MatchCount psl., ieškojome tarp $MatchSearched.'

 ### Upload strings
 'Attachments for' => 'Fail prisegimas puslapyje',
 'File to upload:' => 'Pasirinkti fail:',
 'Name attachment as:' => 'Galima pakeisti pavadinim:',
 'Upload' => 'Prisegti',
 'Uploads' => 'Prisegti failai',
 'ULsuccess' => 'skmingai prisegta',
 'ULbadname' => 'netinkamas failo vardas',
 'ULbadtype' => "'$upext' išpltimas neleidžiamas",
 'ULtoobig' => 'failas viršija leistin dyd',
 'ULtoobigext' => "failai '$upext' pltiniu neturi viršyti $upmax bait",
 'ULpartial' => 'prisegtas nepilnas failas',
 'ULnofile' => 'failas neprisegtas',
 'ULexists' => 'failas tokiu pavadinimu jau egzistuoja',
 'ULpquota' => 'viršytas prisegt fail limitai šiai grupei',
 'ULtquota' => 'prisegt fail limitas viršytas',

 ### GuiEdit button bar
 'Emphasized' => 'Pabržti',
 'Emphasized (italic)' => 'Pabržti (kursyvas)',
 'Strong' => 'Paryškinti',
 'Strong (bold)' => 'Paryškinti',
 'Page link' => 'Nuoroda',
 'Link to internal page' => 'Nuoroda vidin puslap',
 'link text' => 'nuorodos tekstas',
 'Link to external page' => 'Nuoroda išorin puslap',
 'file.ext' => 'failas.pltinys',
 'Attach file' => 'Prisegti fail',
 'Big text' => 'Didels raids',
 'Small text' => 'Mažos raids',
 'Superscript' => 'Viršutinis indeksas',
 'Subscript' => 'Indeksas',
 'Heading' => 'Antrašt',
 'Subheading' => 'Paantrašt',
 'Center' => 'Viduryje',
 'Unordered list' => 'Neršiuotas srašas',
 'Unordered (bullet) list' => 'Neršiuotas srašas',
 'Ordered list' => 'Ršiuotas srašas',
 'Ordered (numbered) list' => 'Ršiuotas (numeruotas) srašas',
 'Indented text' => 'Atitrauktas tekstas',
 'Hanging indent' => 'Atitraukta pirmoji eilut',
 'Horizontal rule' => 'Horizontali juosta',
 'Table' => 'Lentel',
 # access keys
 # 'ak_em' => '',
 # 'ak_strong' => '',

 ### Others
 '(approve sites)' => '(patvirtinti nuorodas)',
 'This post has been blocked by the administrator' => 'Š raš užblokavo administratorius',
 'Address blocked from posting' => 'Publikavimas iš Js adreso uždraustas',
 'Text blocked from posting' => 'Teksto publikavimas uždraustas',
 'Password encryption' => 'Slaptažodžio šifravimas',
 'EditConflict' => "Puslapis buvo pakeistas, kol j redagavote. Pakeitimai buvo apjungti tekst, kur matote žemiau. Patariame patikrinti apjungimo rezultatus prieš išsaugant. Vietos, kuri nepavyko apjungti automatiškai, buvo taip pažymtos: &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; and &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;.",
 'EditWarning' => "Puslapis buvo pakeistas, kol j redagavote. Jei tsite, js pakeitimai pakeis kit padarytus pakeitimus."
 'View changes' => 'Peržirti pakeitimus',
 '?invalid page name' => '?klaidingas puslapio pavadinimas',
 'More information' => 'Daugiau informacijos',
 "PmWiki can't process your request" => 'PmWiki negali apdoroti Js užklausos',
 'We are sorry for any inconvenience' => 'Atsiprašome už nepatogumus',
 'Return to' => 'Gržti ',

 ### Historical
 'not found' => 'nerasta',

Pastabos

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on January 15, 2022, at 04:39 PM