SearchWiki:
Add Page:

SideBar (edit)

Associated Sites

Page History Edit Page Links to This Page

Basic editing - Text formatting rules - Documentation index

Lentels: paprastos - sudtingesns

Paragrafai: naujam paragrafui naudokite tuši eilut;

Eiluts pabaiga: \\, [[<<]], arba (:nl:)

-> teksto pastmimui, -< kabaniam tekstui

Nebaigti eiluts: \

Srašai: * su simboliais, # sunumeruoti, :terminas:apibržimas apibržim srašams

Pabržimas: ''kursyvas''   '''paryškinimas'''   '''''Paryškintas kursyvas'''''   @@lygiaplotis šriftas@@

Nuorodos: [[saito adresas]], [[http://example.com/]], [[saito adresas | saito pavadinimas]], [[#prieraišas]] [[#prieraišas | saito pavadinimas]]

Grups: [[Grup/Puslapis]] parodo Puslapis, [[Grup.Puslapis]] parodo Grup.Puslapis, [[Grup(.Puslapis)]] parodo Grup

Skyrikliai: !!, !!! antraštms, ---- horizontaliai juostai

Neformatuoti teksto: [=...=]

Kitos žyms: [+didelis+]   [++didesnis++]   [-mažas-]   [--mažesnis--]   '^aukšiau^'   '_žemiau_'   {+terptas+}   {-ištrintas-}

Iš anksto suformatuotas: [@...@]

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 10, 2011, at 04:33 PM