SearchWiki:
Add Page:

SideBar (edit)

Associated Sites

Page History Edit Page Links to This Page

Szöveg Formázási Szabályok (eredeti angol változat)

Ez a lap egy teljesebb listát szolgáltat a PmWiki-ben használható jelöl karakterekrl. Megjegyzend, hogy könny lapokat létrehozni és szerkeszteni a lenti jelölések bármelyikének használata nélkül, de ha valaha is szükségesek lesznek, itt vannak.

A szabályokkal való kisérletezésre kérjük a Main/WikiSandbox-ot használni.


Bekezdések

 • A bekezdések nincsenek bennebb kezdve
 • A szavak megtörnek és a szükség szerint töltik ki a helyet
 • Az üres sor használható elválasztóként
 • Az egy vagy több szóközzel (vagy tabulátorral) kezdöd sorok azonos betüszélesség típusúak
 • A \ (szimpla fordított törtvonal) a sor végén a következ sort összevonja az aktuálissal
 • A \\ (dupla fordított törtvonal) a sor végén beszúr egy sortörést de megtartja a környezetet (úgy mint az aktuális lista elemet)

Bennebb kezdett bekezdések (Idézetek)

A bekezdés elején elhelyezett nyilak (->) használhatóak bennebb kezdett bekezdés létrehozására. Több kötjel az elején (--->) mélyebb bennebb kezdést eredményez.

->Négy indítékkal és hét évvel ezelött az apáink megalapoztak ezen a földrészen egy új nemzetet, a szabadság elvére alapozva és annak az indítványnak szentelve mely szerint minden ember egyenlre lett alkotva.
Négy indítékkal és hét évvel ezelött az apáink megalapoztak ezen a földrészen egy új nemzetet, a szabadság elvére alapozva és annak az indítványnak szentelve mely szerint minden ember egyenlre lett alkotva.

Bajuszozott listák

A bajuszozott listákat úgy csinálják, hogy csillag van helyezve a bal szélükre. Több csillag növeli a bajuszozási szintet:

* Els szint lista elem
** Második szint lista elem
** Még egy második szint elem
* Els szint elem
 • Els szint lista elem
  • Második szint lista elem
  • Még egy második szint elem
 • Els szint elem

Vízszintes vonal

Négy vagy több kötjel (----) a sor elején egy vízszintes vonalat készít.


Kiemelés

 • Dupla felsvessz (''), azaz két felsvessz, használható a kiemelésre (általában dölt/italic)
 • Tripla felsvessz ('''), azaz három felsvessz, használható a hangsúlyozott kiemelésre (általában félkövér/bold)
 • Öt felsvessz ('''''), vagy tripla a duplán belül (öt felsvessz), használható egyéb fajta kiemelésre (általában félkövér dölt/bold italic)
 • Dupla majomfarkak (@@) azonos betüszélesség monospace szöveget jelölnek
 • A [+...+] jelöli a nagyobb betüméret szöveget és a [-...-] a kisebb betüméret szöveget
 • Kiemelések használhatoak többször is egy soron belül, de nem nyúlhatnak túl a sor szint jelölés határain (például nem lehet bekezdés határ a félkövér szöveg közepén)

Egyéb stílusok

 • '+nagy/big+', '-kicsi/small-', '^hatvány kitev/sup^', '_alsó index/sub_', {+beszúrás/ins+}, {-törlés/del-}.
  nagy/big , kicsi/small , hatvány kitev/sup , alsó index/sub , beszúrás/ins , törlés/del
 • `WikiSzo WikiSzó hatástalanítása

Megtekintend a WikiStilus is a bonyolultabb formázási lehetöségek ügyében.


Hivatkozások

 • Szavakat és mondatokat dupla szögletes zárójelek közt használva (úgy mint [[szöveg formázási szabályok]]) hivatkozást hoz létre az aktuális wiki más lapjaira
 • Egybe írt nagy kezdbetüs szavak (úgy mint WikiSzavak?) is használhatóak más lapra mutató hivatkozások létrehozéséhoz, anélkül, hogy dupla szögletes zárójelekre volna szükség
 • Az URLek elé írt "http:", "ftp:", "gopher:", "mailto:", vagy "news:" automatikusan hivatkozást hoz létre mint például http://www.pmichaud.com/toast.
 • A .gif, .jpg, vagy .png végzödés URLek képekként lesznek feltüntetve a lapon
 • Tetszöleges szöveg hivatkozások létrehozhatóak akár [[cél | szöveg]], akár [[szöveg -> cél]] formában. A szöveg egy kép URLje is lehet, amely esetben a kép lesz a hivatkozás a célra vagy a WikiSzo-ra.
 • Viszonyítási pontok a lapon (#-hivatkozások) [[#viszonyitasipont]] jelöléssel hozhatóak létre.

Címek

A címek a felkiáltó jel (!) bal szélen való elhelyezésével készülnek. Több felkiáltó jel növeli a cím besorolási szintjét. Például

! Els szint cím
!! Második szint cím
!!! Harmadik szint cím

Els szint cím

Második szint cím

Harmadik szint cím


Escape karaktersorok

Bármi ami [= és =] közé van helyezve, nem lesz értelmezve a PmWiki/PmWiki által. Ez lehetövé teszi olyan WikiSzavak használatat, amelyek nem hivatkozások és kikapcsolja a többi formázás értelmezését. A [= és =] átnyúlhat több soron is, ezáltal a hatását több sorra fejtve ki. Például szóköz[= a sor elején eredményeként a szöveg a következ =]-ig azonos betüszélesség lesz és PmWiki/PmWiki nem értelmezi ki. (hasznos a programok kilistázáshoz).


Számozott listák

A számozott listák a szám-jel (#) bal szélen való elhelyezésével készülnek.

# Felkészülés a kisérletre
## Túros bukta kicsomagolása
## Túros bukta behelyezése a kenyér pirítóba
# Túros bukta sütés elkezdése
# Egy lépés hátra
 1. Felkészülés a kisérletre
  1. Túros bukta kicsomagolása
  2. Túros bukta behelyezése a kenyér pirítóba
 2. Túros bukta sütés elkezdése
 3. Egy lépés hátra

Meghatározás listák

A meghatározás listák a kettspont bal szélen való elhelyezésével készülnek:

:kifejezés: kifejezés meghatározása
::második szint elem: második szint elem meghatározása
kifejezés
kifejezés meghatározása
második szint elem
második szint elem meghatározása

Táblázatok

A táblázatok a '||' közé zárt mezök által vannak meghatározva. A bevezet és záró szóközös mezk középre igazítottak, az összes többi mez balra igazított. Az üres mezk hatására az öket megelöz mez több oszlopra fog átnyúlni. (Jelenleg nincs módszer a több soron való átnyújtásra.) Egy '||' kezdet sor beállítja a következ táblázatok tulajdonságait.

||align=center border=1 width=50%
||Bal  || Közép ||  Jobb||
||A   ||  B  ||   C||
||    || egyszer || ||
||    || átnyúló ||||
BalKözépJobb
ABC
 egyszer 
 átnyúló

<< | Tartalom | >>

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 10, 2011, at 03:29 PM