SearchWiki:
Add Page:

SideBar (edit)

Associated Sites

Page History Edit Page Links to This Page

authors (basic)

Píklady barev

Standartní PmWiki barvy

black black
blue blue
gray gray
green green
maroonmaroon
navy navy
purplepurple
red red
silversilver
white white
yellowyellow

Další standardn definovatelné barvy v PmWiki:

%color=#0000cc define=hdblue%
%color=#006600 define=dkgreen%
%color=#009999 define=bluegrass%
%color=#33ffcc define=teal%
%color=#660066 define=dkpurple%
%color=#6600cc define=perwi%
%color=#666666 define=dkgrey%
%color=#669966 define=mistgreen%
%color=#669999 define=slategr%
%color=#9966cc define=ltpurple%
%color=#999999 define=ltgrey%
%color=#99ccff define=ltblue%
%color=#99ff33 define=springgreen%
%color=#cc33cc define=magenta%
%color=#cc6633 define=btorange%
%color=#cccccc define=grey%
%color=#ccffcc define=ltgreen%
%color=#ff3399 define=pink%
%color=#ff6666 define=ltred%
%color=#ff9900 define=orange%
%color=#ff9966 define=ltorange%
%color=#ffbb66 define=gold%

BarvaZápis ve zdrojiVýsledný text
Light Red%ltred%Light Red%%Light Red
Pink%pink%Pink%%Pink
Light Blue%ltblue%Light Blue%%Light Blue
BlueGrass%bluegrass%Bluegrass%%Bluegrass
Hard Blue%hdblue%Hard Blue%%Hard Blue
Teal%teal%Teal%%Teal
Light Green%ltgreen%Light Green%%Light Green
Spring Green%springgreen%Spring Green%%Spring Green
Mist Green%mistgreen%Mist Green%%Mist Green
Dark Green%dkgreen%Dark Green%%Dark Green
Slate Green%slategr%Slate Green%%Slate Green
Light Purple%ltpurple%Light Purple%%Light Purple
Dark Purple%dkpurple%Dark Purple%%Dark Purple
Perriwinkle%perwi%Perwi%%Perwi
Magenta%magenta%Magenta%%Magenta
Gold%gold%Gold%%Gold
Orange%orange%Orange%%Orange
Burnt Orange%btorange%Burnt Orange%%Burnt Orange
Light Orange%ltorange%Light Orange%%Light Orange
Grey%grey%Grey%%Grey
Dark Grey%dkgrey%Dark Grey%%Dark Grey
Light Grey%ltgrey%Light Grey%%Light Grey

Rady a Tipy:

  • Obdobn si mžete nadefinovat samozejm i svoje barevné styly
  • Pro rychlé probarvení textu nemusíte definovat nový barevný styl; staí zapsat hexadecimální kód barvy ve tvaru%color=#cc33cc% ped njakým textem bez "define". Definování stylu je vhodné pi opakovaném použití této barvy.
  • V kódu barvy používejte malá písmena - pedejdete chybné interpretaci jako Wiki slova.
  • Nezapomínejte na mírné rozdíly v barevném podání Windows a Macu.
  • Barva textu vypadá vždy jasnji než stejn jasné pozadí, nebo bílé pozadí umocuje celkový jas. Proto by pro dosažení stejného jasu mla být barva textu tmavší než barva pozadí (pokud samozejm nepoužíváte wiki s inverzním barevným schematem).
  • Píliš mnoho barev na stránce je velmi rušivé; používejte stídmn a s rozvahou.
  • Skrytí textu nastavením jeho barvy na bílou jej neskryje - je dostupný ve zdrojovém kódu stránky a pi vybrání bílého textu je možné jej peíst (Ctrl+A); pesto pi jednouživatelském módu stránek mže autor mírn skrýt odkaz Upravit zmnou jeho barvy. Neznamená to však, že je nedostupný!

Další nastavené barev (externí odkazy se otevírají v novém okn)

  • 4096 Color Wheel at Mandarin Design - pomže vybrat barvu a zjistit její hexadecimální kod
  • Websafe Color Chart at Mandarin Design - seznam barev bezpených (tj. reprodukovatelných) barev pro prostedí Internetu
  • http://www.w3schools.com/html/html_colors.asp - výklad problematiky barev a HTML
  • Pixie download site - free Windows program který vám umožní zjistit hex, RGB, HTML, CMYK a HSV hodnoty libovolné barvy na vašem monitoru. (tj. okopírovat barevné schéma mé oblíbené aplikace..) (on Macintosh just open TextEdit and use shift+command+c)

Komentáe

Jak administrovat barvy pro všechny stránky??

Definujte potebné barvy v konfiguraním souboru na serveru. (viz. Osobní Wiki styly?). Napíklad vložte následující ádky do souboru local/config.php:

   $WikiStyle['hdblue']['color']='#0000cc';
   $WikiStyle['dkgreen']['color']='#006600';
   $WikiStyle['teal']['color']='#33ffcc';
   $WikiStyle['dkpurple']['color']='#660066';
   $WikiStyle['perwi']['color']='#6600cc';
   $WikiStyle['dkgrey']['color']='#666666';
   $WikiStyle['mistgreen']['color']='#669966';
   $WikiStyle['slategr']['color']='#669999';
   $WikiStyle['purple']['color']='#990099';
   $WikiStyle['ltpurple']['color']='#9966cc';
   $WikiStyle['ltgrey']['color']='#999999';
   $WikiStyle['ltblue']['color']='#99ccff';
   $WikiStyle['springgreen']['color']='#99ff33';
   $WikiStyle['magenta']['color']='#cc33cc';
   $WikiStyle['btorange']['color']='#cc6633';
   $WikiStyle['grey']['color']='#cccccc';
   $WikiStyle['ltgreen']['color']='#ccffcc';
   $WikiStyle['pink']['color']='#ff3399';
   $WikiStyle['ltred']['color']='#ff6666';
   $WikiStyle['orange']['color']='#ff9900';
   $WikiStyle['ltorange']['color']='#ff9966';
   $WikiStyle['gold']['color']='#ffbb66';
   $WikiStyle['yellow']['color']='#ffff00';

<< Píklady WikiStyl | Index dokumentace | Typy seznam >>

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 10, 2011, at 03:29 PM