SearchWiki:
Add Page:

SideBar (edit)

Associated Sites

Page History Edit Page Links to This Page

Tyto stránky jsou stránky WikiWikiWeb? -- systému pro spolenou tvorbu stránek, který umožuje více lidem editovat spolenou skupinu stránek pes World Wide Web stránky.

Pro editaci stránky jednoduše kliknte na odkaz Upravit umístný na spodním okraji stránky a upravujte text tak, jak potebujete. Ano, mžete editovat stránky, i když je vytvoil nkdo jiný - to je jedna z vlastností Wiki (WikiNature).

Pravidla pro základní úpravu textu jsou pomrn jednoduchá. Zante každý ádek bez mezery a vložte prázdný ádek mezi odstavce. Je více znakovacích pravidel (Text Formatting Rules) pro seznamy a další speciální texty, jestliže je potebujete vytváet. Mžete editovat stránku Sandbox Pískovišt, jestliže chcete formátovací pravidla vyzkoušet tak, aby nemla vliv na jiné stránky této sít.

Odkaz na jinou stránku (nadpis nové stránky WikiWord) vytvoíte tak, že napíšete SlovaSVelkýmPrvnímPísmenemDohromady. Tak automaticky vznikne odkaz na tuto stránku. Vytváejte WikiWord pro nové pedmty (termíny), i když nevíte nic co byste k nim ekli. Možná nkdo jiný, až si bude stránku prohlížet, tmto stránkám dá obsah.

Když na stránku zmníte, nejprve stisknte tlaítko Náhled. Tak mžete ihned vidt zmny, které jste vytvoili - zobrazí se pod editaním polem. Poté stisknete tlaítko Uložit zmny, které zpsobí, že je zapracována a zobrazena úprava stránky. Pro editaci nového PmWiki.WikiWord kliknte na ?, který je zobrazen za ním.

Úplný název stránky je NázevTéma.NadpisStránky, jako nap. PmWikiCs.Sandbox. Pro odkaz na stránku ze stejné skupiny témat zadejte pouze NadpisStránky. Pro odkaz na stránku v jiné skupin témat, zadejte úplný název.

Jestliže stránka kterou chcete dlat nemá žádné pirozené WikiWord (slovo) (nap. mže to být jen jedno slovo, které nelze spojit s jiným) použijte [[dvojité závorky]] pro vytvoení odkazu.

Nejste si jisti, jak nejlépe organizovat skupiny témat wiki stránek? Návod PmWiki.WikiStructure popisuje možnosti.

Nejste si jisti, jak psát ve wiki? Návod PmWiki.GoodStyle popisuje zažité konvence.

<< | PmWiki.DocumentationIndex | >>

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 10, 2011, at 03:29 PM