SearchWiki:
Add Page:

SideBar (edit)

Associated Sites

Page History Edit Page Links to This Page

Viz rovnž Wiki styly, Cookbook:WikiStylesPlus

Krom íslovaných seznam a seznam s odrážkami je možné používat styly %ROMAN%, %roman%, %ALPHA%, a %alpha%; získáme tak seznam oznaený ímskými íslicemi nebo písmeny. Styl se použije na první element uspoádaného seznamu, napíklad:

# %ROMAN% Top level
## %ALPHA% Second level
## Second level
## Second level
### Second level
### Third level
## Second level
### Third level
#### %alpha% Fourth level
##### %roman% Fifth level
##### Fifth level
#### Fourth level
# Top level
# Top level
 1. Top level
  1. Second level
  2. Second level
  3. Second level
   1. Second level
   2. Third level
  4. Second level
   1. Third level
    1. Fourth level
     1. Fifth level
     2. Fifth level
    2. Fourth level
 2. Top level
 3. Top level

Pokud potebujete zmnit poátení hodnotu íslování seznamu, použijte atribut value stylu, napíklad:

# %item value=2517% Top level
## %ROMAN% Second level
## Second level
## Second level
### Second level
### Third level
## Second level
### Third level
#### %alpha% Fourth level
##### %roman% Fifth level
##### Fifth level
#### Fourth level
# Top level
# Top level
 1. Top level
  1. Second level
  2. Second level
  3. Second level
   1. Second level
   2. Third level
  4. Second level
   1. Third level
    1. Fourth level
     1. Fifth level
     2. Fifth level
    2. Fourth level
 2. Top level
 3. Top level

<< Wiki styly a barvy | Index dokumentace | Direktivy pro stránky >>

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 10, 2011, at 03:29 PM