SearchWiki:
Add Page:

SideBar (edit)

Associated Sites

Page History Edit Page Links to This Page

autoi (základní) Chcete-li vytvoit novou stránku, potebujete upravit starou stránku, a na ní pidat odkaz na stránku, kterou chcete vytvoit.

Pro odkázání na Vaši novou stránku si ji musíte pojmenovat. Nejlepšími názvy jsou ty, které popisují obsah stránky, jelikož ty si každý mže jednoduše zapamatovat a napsat je potom rovnou.

Existují dva hlavní zpsoby, jak vytvoit novou stránku:

  1. Dvojité hranaté závorky: Napsáním [[moje nová stránka]] vytvoíte odkaz na moje nová stránka?. S odkazmi v dvojitých hranatých zátvorkách možno robi vea vecí.
  2. WikiSlová: Na serveroch, ktoré majú zapnuté WikiSlová ako syntax pre tvorbu odkazov, napísanie MojaNovaStranka vytvorí odkaz na MojaNovaStranka?. WikiSlová? sú SpojeneSlovaZacinajuceVelkymiPismenami, a, na takýchto serveroch, nie sú potrebné dvojité hranaté zátvorky aby sa stali odkazmi. Všimnite si, že niektoré servery majú vypnuté odkazy pomocou WikiSlov -- vrátane tohto!

Môžete vidie, že odkazy na moja nova stranka? majú všetky za sebou otázniky. To preto lebo moja nova stranka? ešte nebola napísaná. Kliknutie na odkaz vás prenesie na editovací formulár, kde môžete napísa a uloži novú stránku.


alší spôsob ako vytvori stránku: v poli adresy vo vašom webovom prehliadai (kde je URL stránky), zmete názov aktuálnej stránky na názov stránky, ktorú chcete vytvori, a stlate Enter alebo urobte to o by ste normálne urobili aby ste prešli na nové umiestnenie. PmWiki vám potom svedomito oznámi, že stránka, ktorú ste zadali neexistuje, ale môžete kliknú na odkaz "Upravi" aby ste vytvorili, upravili a uložili novú stránku.

Zlé na tejto metóde je, že na vašu novú stránku nie sú žiadne odkazy, takže ste jediná osoba, ktorá vie, že existuje. Bude sirotou, neítaná, neodkazovaná, nemilovaná. Preto pridanie odkazu na existujúcu stránku alebo na BonúLištu je lepší spôsob pre vytvorenie stránky.


Môžete tiež organizova príbuzné stránky do skupín?, a odkazova medzi stránkami v rôznych skupinách. Zistite viac?.

<< Základy editace | Index dokumentácie | Odkazy >>

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 10, 2011, at 03:29 PM