SearchWiki:
Add Page:

SideBar (edit)

Associated Sites

Page History Edit Page Links to This Page

Una cerca amb mÚs d'una paraula trobarÓ pÓgines que contenen totes les paraules introdu´des. Feu servir cometes per a buscar una frase concreta. TambÚ heu de fer servir cometes per a textos amb puntuaciˇ o carÓcters especials. Les cerques no tenen en compte si les lletres sˇn maj˙scules o min˙scules.

Per a limitar la cerca a un ˙nic grup, introdu´u a l'inici el nom del grup seguit d'una barra obliqua (p.ex., "PmWiki/" o "Site/"). Per a obtenir una llista de totes les pÓgines, introdu´u ˙nicament una barra obliqua.

Exemples de cerca

Introdu´uPer a trobar pÓgines que contenen
coca pomatant 'coca' com 'poma'
"coca de poma"la frase 'coca de poma'
pmwiki/poma'poma' al grup de pÓgines PmWiki
"pmwiki/poma"la frase 'pmwiki/poma' a tots els grups de pÓgines
poma -coca'poma', ometent aquelles que contenen 'coca'
menjar -"coca de poma"'menjar', ometent aquelles que contenen 'coca de poma'
poma "-coca"les paraules 'poma' i '-coca'
poma - coca'poma', '-', i 'coca'
"coca:"la paraula 'coca' amb dos punts
"coca=gustosa"la frase 'coca=gustosa'
name=*misc*noms de pÓgina que contenen 'misc'

Alguns carÓcters especials s'han de tancar entre cometes, incloent els dos punts (:), el signe d'igualtat (=), menor que (<), cometa simple (') i cometa doble (").

Per a cerques avanšades, es poden introduir els parÓmetres de la directiva Llistat de pÓgines (count, name, group, fmt, link, list, order, i trail) juntament amb la cadena a buscar.

Els carÓcters comodÝ: l'asterisc (*) representa zero o mÚs carÓcters i l'interrogant (?) representa exactament un carÓcter.PÓgina original a PmWikiCa.WikiSearch - Backlinks

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 10, 2011, at 04:30 PM