SearchWiki:
Add Page:

SideBar (edit)

Associated Sites

Page History Edit Page Links to This Page

autores (bÓsic)

Les pÓgines d'un PmWiki estan organitzades en grups relacionats de pÓgines. Aquesta funcionalitat permet a les autores crear aut˛nomament els seus propis "espais wiki" de continguts especialitzats, sense haver d'esdevenir membre, o dependre, de l'administraciˇ. Per mÚs informaciˇ feu una ullada al missatge de Pm a la llista de correu pmwiki-users.

Per defecte, els enllašos es fan entre pÓgines del mateix grup; per a crear un enllaš a una pÓgina d'un altre grup, s'ha d'afegir el nom de l'altre grup i un punt o una barra. Per exemple, un enllaš a Main/WikiSandbox es podria escriure de les segŘents formes:

* [[Main.WikiSandbox]]
* [[Main/WikiSandbox]]
* [[(Main.Wiki)Sandbox]]
* [[Main.WikiSandbox | text de l'enllaš]]
* [[Main.WikiSandbox | +]]

Per a enllašar amb la pÓgina d'inici per defecte d'un grup, es pot ometre el nom de la pÓgina, de la segŘent manera:

* [[Main.]]
* [[Main/]]

Creaciˇ de grups

Crear un grup nou Ús tan fÓcil com crear pÓgines noves; nomÚs cal editar una pÓgina i incloure-hi un enllaš(os) a la pÓgina d'inici del nou grup (o qualsevol altra pÓgina) aleshores feu clic al '?' per a editar la pÓgina. ╔s necessari que els noms de grup comencin amb una lletra (per˛ l'administraciˇ pot canviar aš˛ afegint

$GroupPattern = '[[:upper:]\\d][\\w]*(?:-\\w+)*';

al fitxer config.php).

Per exemple, per a fer la pÓgina incial per defecte del grup Foo, creeu un enllaš a [[Foo/]] (o [[Foo.]]). Per a fer una pÓgina que s'anomeni Bar al grup Foo, creeu un enllaš a [[Foo/Bar]] i seguiu l'enllaš per editar-la.

Els grups a un PmWiki estÓndard

 • Main: El grup per defecte. En molts grups contÚ la majoria dels continguts contribu´t per les autores. Main.Inici i Main.WikiSandbox venen pre-instalĚlades.
 • PmWiki: Un grup protegit a l'ediciˇ que contÚ la documentaciˇ de PmWiki i les pÓgines d'ajuda.
 • Site: ContÚ algunes pÓgines de configuraciˇ i utilitats per al PmWiki, incloent-hi
  SideBar, Search, Preferences, Templates, i AllRecentChanges.
 • SiteAdmin: ContÚ algunes pÓgines d'aministraciˇ i configuraciˇ protegides amb contrasenya, incloent-hi
  ApprovedUrls, i Blocklist
 • Per a llistar tots els grups d'un lloc, proveu de fer una cerca de "fmt=group".
 • Per a llistar totes les pÓgines d'un grup, proveu de fer una cerca del "NomDelGrup/".

PÓgines especials d'un grup

Per defecte, la pÓgina de RecentChanges? de cada grup mostra nomÚs les pÓgines que han canviat dintre d'aqueix grup; la pÓgina de AllRecentChanges mostra totes les pÓgines que han canviat de tots els grups.

Cada grup tambÚ pot tenir unes pÓgines per a la Capšalera del grup o el Peu de pÓgina del grup que contenen text que s'afegirÓ automÓticament a cada pÓgina del grup. Un grup tambÚ pot tenir una pÓgina amb els Atributs del grup que hi defineix els atributs (contrasenyes de lectura i escriptura) compartits per totes les pÓgines del grup.

Cada pÓgina tambÚ pot tenir la seua pr˛pia contrasenya de lectura/ediciˇ que anulĚla la contrasenya de grup (feu una ullada a Contrasenyes).

Per ˙ltim, l'administraciˇ? pot establir personalitzacions locals? en base als grups --feu una ullada a GroupCustomizations?.

La pÓgina per defecte d'un grup

La "pÓgina d'inici" per defecte d'un grup tÚ el nom:

 1. igual que el grup (Foo/Foo)
 2. Inici (Foo/Inici)
 3. un nom assignat directament per l'administraciˇ a la variable {$DefaultName} del fitxer config.php.

Fixeu-vos que, en aquest lloc, el valor de {$DefaultName} Ús HomePage i, per tant, la pÓgina d'inici per defecte seria Foo/HomePage.

Podeu canviar l'ordre en que es "cerca" el nom d'una pÓgina establint la variable $PagePathFmt al fitxer config.php, p.ex.

$PagePathFmt = array('$Group.$1', '$1.$DefaultName', '$1.$1', '$DefaultGroup.$1', 'Profiles.$1');

on "$1" Ús el nom de la pÓgina introdu´da.

Com es fa notar mÚs a dalt, quan s'enllaša amb la pÓgina per defecte, les autores hi poden ometre el nom de la pÓgina i nomÚs introdu´r el nom del grup seguit d'una barra obliqua ([[Foo/]]).

Fixeu-vos que la barra obliqua assegura que l'enllaš apunta inequÝvocament al grup identificat. Si s'omet la barra, es podria interpretar que l'enllš apunta a una pÓgina existent (o nova) del grup actual (aix˛ passarÓ si el grup, o la seua pÓgina d'inici per defecte, no existeixen).

Subgrups? SubpÓgines?

No, PmWiki no tÚ subpÓgines. Podeu trobar les raons descrites per Pm per no tenir subgrups a PmWiki:Hierarchical Groups, per˛ en resum la raˇ principal Ús el fet de no tenir una bona sintÓxi d'enllaš. Si creeu un enllaš o nom de pÓgina del tipus [[A.B.C]] PmWiki no veu "B.C" com a part del grup "A", sinˇ que veu "C" com a part del grup "AB", que seria un grup separat d'"A". Per trobar receptes que poden ser d'ajuda en aquest tema, les administradores poden fer una ullada a Cookbook:Subgroup Markup i Cookbook:Include With Edit.

Restringint la creaciˇ de grups nous

Podeu establir la variable $GroupPattern per que nomÚs accepti els noms de grup que voleu. Per exemple, per limitar les pÓgines als grups "PmWiki", "Main", "Profiles" i "Example", afegius aš˛ al fitxer local/config.php:

$GroupPattern = '(?:Site|SiteAdmin|PmWiki|Main|Profiles|Example)';

Amb aquesta configuraciˇ, nomÚs es consideraran vÓlids els grups llistats. Podeu afegir mÚs grups a la llista afegint-hi altres noms de grup separats per barres verticals (|).

Podeu cercar altres solucions a Cookbook:Limit Wiki Groups i Cookbook:New Group Warning.

Com em puc desfer de la paraula 'Main' que sempre apareix a les adreces de les pÓgines d'aquest grup?

Feu una ullada a Cookbook:Get Rid Of Main.

Com puc limitar la creaciˇ de grups nous?

Feu una ullada a Cookbook:Limit Wiki Groups.

PerquŔ els enllašos [[Sta. EulÓria i St. Jaume]] no funcionen? (No es mostra res.)

PerquŔ aquests noms contenen punts, i aix˛ destrueix l'estructura de fitxers de PmWiki, que desa les pÓgines com a Grup.NomDeLaPagina. La presŔncia d'aquests punts pertorba el format. Els enllašos nomÚs poden contenir paraules. Si necessiteu un enllaš aixÝ, la pÓgina s'haurÓ d'anomenar StaEulariaIStJaume aleshores podeu usar la directiva (:title:) per a que el nom de la pÓgina es mostri amb punts (:title Sta. EulÓria i St. Jaume:).

Com puc esborrar un grup wiki?

Normalment no es pot, puix requereix accÚs al servidor per part d'una administradora per tal d'esborrar el fitxer que mantÚ la pÓgina de RecentChanges? del grup. Per˛ hi ha un mŔtode de fer possible l'esborrat de les pÓgines de RecentChanges? des de dintre del wiki, si l'administraciˇ habilita el codi que podeu trobar a Cookbook:RecentChanges Deletion.

Com puc esborrar la pÓgina Grup.RecentChanges d'un grup?

Normalment no es pot, puix requereix accÚs al servidor per part d'una administradora per tal d'esborrar aquest fitxer. Per˛ hi ha un mŔtode de fer possible l'esborrat de les pÓgines de RecentChanges? des de dintre del wiki, si l'administraciˇ habilita el codi que podeu trobar a Cookbook:RecentChanges Deletion.Traducciˇ de PmWiki.WikiGroup - PÓgina original a PmWikiCa.WikiGroup - Backlinks

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on October 14, 2011, at 09:54 AM