SearchWiki:
Add Page:

SideBar (edit)

Associated Sites

Page History Edit Page Links to This Page

autores (bÓsic)

Una caracterÝstica clau dels sistemes wiki n'Ús la facilitat per a crear enllašos als documents. PmWiki ens proporciona diversos mecanismes per a la creaciˇ dels mateixos.

Enllašos a altres pÓgines dintre del wiki

Per a crear un enllaš a un altra pÓgina, nomÚs cal tancar el nom de la pÓgina dintre de claudÓtors dobles, com a [[wiki sandbox]] o [[installation]]. Aix˛ dona com a resultat un enllaš a wiki sandbox i a installation, respectivament.

PmWiki crea un enllaš fent servir el text que hi ha dintre dels claudators. Ho fa eliminant els espais entre paraules, i transformant en maj˙scula la primera lletra de cada paraula que va seguida per espais o altres tipus de puntuacions (com ~). AixÝ doncs tot i que [[Wiki Sandbox]], [[wiki sandbox]], i [[WikiSandbox]] tenen una aparenša diferent, totes creen un enllaš a la pÓgina anomenada WikiSandbox. En altres paraules, PmWiki crea automÓticament "la ruta de l'enllaš" fent servir el nom de la pÓgina en format CamelCase (primera lletra de cada paraula en maj˙scules, i sense espais), per˛ el "text de l'enllaš" es mostra tal i com l'heu escrit.

Alguns PmWiki (per defecte no Ús aixÝ) reconeixeran en les paraules escrites en format CamelCase, conegudes com a ParaulesWiki, l'enllaš a la pÓgina del mateix nom.

Canviar el text de l'enllaš

Hi ha tres maneres de que el text de l'enllaš es mostri diferent:

 1. Oculta el text de l'enllaš. La part del text de l'enllaš que sigui entre (parŔntesis) no es mostrarÓ, aixÝ doncs [[(wiki) sandbox]] enllaša amb WikiSandbox per˛ es mostra com sandbox. Per a aquells enllašos que incloguen parŔntesis, feu servir %28 i %29 en el seu lloc http://www.example.com/linkwith%28parenthese%29.
 2. Canvieu el text de l'enllaš. Podeu especificar un altre text per a l'enllaš desprÚs d'una barra vertical, com a [[WikiSandbox | un Órea de proves]], o tambÚ podeu usar una fletxa (->) per a invertir l'ordre del text de l'enllaš i el destÝ, com a [[un Órea de proves -> WikiSandbox]]. Els dos tipus es mostraran com a un Órea de proves.
 3. Mostra el tÝtol de la pÓgina enlloc del nom de la pÓgina. PmWiki no te cap problema amb l'˙s de carÓcters especials al nom de les pÓgines, per˛ en ocasions el joc de carÓcters Ús diferent entre el servidor (on s'executa PmWiki) i l'ordinador des d'on es llegeix el wiki. En concret, el joc de carÓcters UTF-8 sol provocar problemes. AixÝ que Ús millor fer servir carÓcters ASCII per al nom de les pÓgines, i especificar-ne la traducciˇ amb la directiva (:title NomTitolPagina:) dintre de la pr˛pia pÓgina. Podreu mostrar el tÝtol enlloc del nom fent servir la marca [[NomPagina|+]], p.ex. la pÓgina BasicEditing contÚ la directiva (:title Regles bÓsiques d'ediciˇ:) aix˛ fa que un enllaš escrit com [[BasicEditing|+]] es mostri com Regles bÓsiques d'ediciˇ.
  Des de la versiˇ 2.2.14 de PmWiki aš˛ tambÚ funciona per a aquelles pÓgines tŔcniques que tenen un registre a la XLPage, sense haver d'afegir la directiva (:title NomTitolPagina:) a dintre d'aqueixa pÓgina (per a mÚs detalls feu un cop d'ull a Localization.Localization).

Per sobre dels mŔtodes explicats a dalt, es pot afegir un sufixe al final de l'enllaš, que passarÓ a formar part del text de l'enllaš, per˛ no del nom de la pÓgina de destÝ.
Nota: Ara per ara aquesta caracterÝstica no funciona amb la marca [[NomPagina|+]].

Sintaxi utilitzada

Resultat obtingut

[[(wiki) sandbox]],
[[(wiki) sandbox]]es\\
[[WikiSandbox|wiki sandbox]],
[[WikiSandbox|wiki sandbox]]es\\
[[BasicEditing|+]]

sandbox, sandboxes
wiki sandbox, wiki sandboxes
Regles bÓsiques d'ediciˇ

Enllašos a pÓgines inexistents

Els enllašos que apunten a pÓgines inexistents? es mostren d'un mode especial, per tal de convidar a la gent a crear la pÓgina. Per mÚs detalls, feu un cop d'ull a Creaciˇ de pÓgines noves.

Enllašos a pÓgines que formen part d'altres grups

Els enllašos tal i com s'han descrit a dalt sˇn entre pÓgines del mateix grup. Per tal de crear un enllaš a un altre grup, afegiu el nom de l'altre grup i un punt o una barra obliqua abans del nom de la pÓgina. Per exemple, els enllašos a Main/WikiSandbox es poden escriure com:

Sintaxi utilitzada

Resultat obtingut

* [[Main.WikiSandbox]]
* [[Main/WikiSandbox]]
* [[(Main.Wiki)Sandbox]]
* [[Main.WikiSandbox | text de l'enllaš]]
* [[Main.WikiSandbox | +]]

Per a enllašar amb la pÓgina "inicial" d'un grup, podeu ometre el nom de la pÓgina:

* [[Main.]]
* [[Main/]]

Per aprendre mÚs sobre els grups de PmWiki vegeu Grup wiki.

Enllašos a categories

Les Categories sˇn un mŔtode per a organitzar i trobar pÓgines relacionades. La idea Ús que cada pÓgina que cau dintre d'una temÓtica particular hauria de tenir un enllaš a una pÓgina comuna on s'arrepleguen els enllašos a altres pÓgines d'aquesta temÓtica. Aquestes pÓgines comunes es creen dintre d'un grup especial anomenat Category, i per aix˛ aquestes Órees temÓtiques s'anomenen "categories".

Afegir una pÓgina a la categoria Tema Ús fa simplement afegint l'etiqueta [[!Tema]] al text de la pÓgina. Aix˛ crearÓ un enllaš a la pÓgina Category.Tema. AixÝ doncs [[!Tema]] Ús una especie de drecera per enllašar a la pÓgina Category.Tema. Per a mÚs informaciˇ, vegeu Categories.

Enllašos a les pÓgines d'usuaria

Del mateix mode, l'etiqueta [[~Autora]] Ús una drecera per enllašar a la pÓgina Autora del grup especial Profiles. PmWiki crea automÓticament aquest tipus d'enllaš per a l'autora actual, quan troba tres carÓcters ~ seguits (~~~) al text de la pÓgina. L'autora actual Ús el nom que hi ha al camp "Autor/a", a l'hora de modificar una pÓgina. Quan es troben quatre carÓcters ~ seguits (~~~~), tambÚ s'hi afegeix l'hora i la data actuals.

AixÝ doncs, quan el camp Autor/a contÚ "Escriptora":
el marcatge ~~~ serÓ substitu´t per: Escriptora?
i el marcatge ~~~~ serÓ substitu´t per: Escriptora? 10 d'Octubre, 2010, a les 04:50 PM

Dreceres

[[NomPagina|#]] crea un enllaš de referŔncia com el que es mostra abaix[1].

Enllašos a zones especÝfiques dintre d'una pÓgina -- "Óncores"

Per tal de definir una ubicaciˇ a dintre d'una pÓgina on saltar-hi directament, useu l'etiqueta [[#name]]. Aix˛ crea un "Óncora" que identifica unÝvocament eixa ubicaciˇ de la pÓgina. Llavors per fer un enllaš que vagi directament a l'Óncora, feu servir una d'aquestes opcions

 • [[#nom|text de l'enllš]] dintre de la mateixa pÓgina, o
 • [[NomPagina#nom]] o [[NomPagina#nom|text de l'enllaš]] per a ubicacions a altres pÓgines
 • La forma [[NomPagina(#nom)]] ens pot ser ˙til per a ocultar el text de l'Óncora.

Per exemple, acÝ hi ha un enllaš a la secciˇ Intermapes, ubicada mÚs abaix.

Notes:

 • El nom de l'Óncora ha de comenšar necessÓriament amb una lletra, no pas un nombre.
 • Un enllaš a un Óncora s'ha d'escriure amb les mateixes maj˙scules i min˙scules que l'Óncora.
 • A les Óncores no pot haver espais: "[[#la meua ancora]]" no funcionarÓ, "[[#lameuaancora]]" sÝ.

Enllašos a accions

Per a enllašar amb una acciˇ especÝfica per a la pÓgina actual feu servir [[{$FullName}?action=nomdelaccio|text de l'enllaš]].

Alguns exemples:

 • [[{$FullName}?action=edit|Edita]] per a editar o
 • [[{$FullName}?action=diff|diferŔncies]] per a veure les diferŔncies.

Enllašos a fora del wiki

Enllašos a llocs externs (URLs)

Els enllašos a llocs externs comencen amb un prefixe de l'estil 'http:', 'ftp:', etc. AixÝ doncs tant http://google.com/ com [[http://google.com/]] enllacen amb Google. Com s'ha indicat anteriorment, una autora pot especificar el text de l'enllaš usant una barra vertical o una fletxa, com [[http://google.com/ | Google]] o [[Google -> http://google.com]].

╔s possible especificar un "tÝtol emergent" per a l'enllaš extern afegint-lo entre cometes darrere de l'adreša:

El tÝtol emergent de l'enllaš Ús ''PÓgina d'inici de PmWiki''
[[http://www.pmwiki.org/"PÓgina d'inici de PmWiki"|enllaš]]

enllaš

Si l'enllaš extern contÚ parŔntesis, haureu d'usar el sÝmbol %28 en substituciˇ de "(" i %29 en substituciˇ de ")" :

[[http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki_%28disambiguation%29 | enllaš a "Wiki (disambiguation)" ]]

enllaš a "Wiki (disambiguation)"

Enllašos a fitxers (locals) intranet

Podeu enllašar a un sistema de fitxers afegint el prefixe 'file:///' (almenys amb Internet Explorer). AixÝ doncs file:///S:\ProjPlan.mpp i [[Shared S drive->file:///S:\]] sˇn ambdˇs enllašos vÓlids. Amb sistemes Windows pot ser voleu usar noms de xarxa (p.ex. \\servidor1\arrel\subdirectori) en lloc de lletres d'unitats que tal volta no sˇn les mateixes per a totes les usuÓries. No tots els navegadors acceptaran eixos enllašos.

CaracterÝstiques dels enllašos

Els enllašos com a referŔncies

Els enllašos es poden usar com a referŔncies, de manera que l'enllaš apareix com una referŔncia numŔrica an˛nima en lloc d'un enllaš de text normal. Disposeu de les segŘents etiquetes per a produir una seqŘŔncia de n˙meros de referŔncia:

Donar format a l'enllaš aixÝ: [[http://google.com |#]] produeix: [2] com a enllaš.

Les subsegŘents aparicions del format de referŔncia dintre de la mateixa pÓgina s'incrementaran automÓticament com a l'exemple segŘent: Introduint [[http://pmwiki.com |#]] produeix [3], [[#intermaps |#]] produeix [4], i aixÝ per a la resta de referŔncies.

Intermapes

TambÚ es dona suport als enllašos InterMapes. En concret, es pot usar l'entrada InterMap Path: per a crear enllašos usant camins absoluts o relatius (p.ex., Path:../../algundirectori/meeec.html o Path:/directori/algunacosa.png).

Enllašos que obrin una finestra nova al navegador

Per a que un enllaš s'obri a un altra finestra, useu %newwin%...%%:

TambÚ podeu especificar que els enllašos s'haurien d'obrir a una finestra nova amb l'atribut %target=_blank%...%%:

El segŘent enllaš %target=_blank% http://pmichaud.com %%
s'obrirÓ a una finestra nova.

El segŘent enllaš http://pmichaud.com s'obrirÓ a una finestra nova.

Enllašos que els robots no segueixen

Per tal d'indicar als robots i als comprovadors d'enllašos que no segueixin un enllaš, precediu-lo amb %rel=nofollow%.

Els enllašos i les classes CSS

PmWiki assigna automÓticament algunes classes a certs tipus d'enllašos. Entre altres coses, aix˛ ens permet donar un format diferent a cada tipus.

Nota: Possiblement aquesta sigui una llista incompleta.

.selflink
Un enllaš a la pÓgina actual. ╔s ˙til per a indicar als men˙s i a les barres laterals "on som" actualment.
.wikilink
Un enllaš a un altra pÓgina dintre del propi wiki.
.urllink
Un enllaš a una pÓgina fora del wiki.

Notes

Nota: El comportament per defecte de "+" explicat a dalt es pot canviar per tal de mostrar el tÝtol espaiat en lloc de mostrar simplement el tÝtol, afegint el segŘent codi al fitxer config.php:

## [[target |+]] title links
Markup('[[|+', '<[[|',
 "/(?>\\[\\[([^|\\]]+))\\|\\s*\\+\\s*]]/e",
 "Keep(MakeLink(\$pagename, PSS('$1'),
         PageVar(MakePageName(\$pagename,PSS('$1')), '\$Titlespaced')
        ),'L')");

Com puc crear un enllaš que s'obri a una finestra nova?

Useu l'estil wiki %newwin%, com a:

%newwin% http://example.com/ %%

http://example.com/

Com puc crear un enllaš que s'obri a una finestra nova, i configurar eixa finestra?

Aix˛ requereix javascript. Vegeu Cookbook:PopupWindow.

Com puc ficar una adreša de correu electr˛nic?

Useu l'etiqueta mailto:, com als segŘents exemples:

* mailto:adreša@exemple.com
* [[mailto:adreša@exemple.com]]
* [[mailto:adreša@exemple.com | escriu-me]]
* [[mailto:adreša@exemple.com?subject=Assumpte a tractar | escriu-me]]

El format [[mailto:mi@exemple.com?cc=algualtre@exemple.com&bcc=altre@exemple.com&subject=Assumpte pre-establert&body=Cos del missatge pre-establert | text a mostrar]] =] vos permet especificar mÚs parÓmetres, com ara bÚ el cos del missatge o mÚs destinatÓries (pot no funcionar amb tots els navegadors o clients de correu).

Vegeu tambÚ Cookbook:DeObMail per a informar-vos sobre com protegir les adreces de correu dels spammers.

Com puc habilitar enllašos a altres protocols, com ara bÚ nntp:, ssh:, xmpp:, etc?

Vegeu Cookbook:Add Url schemes

Com puc fer un enllaš amb una ParaulaWiki que enllaci amb una pÓgina externa?

Useu l'etiqueta per a enllašos. Hi ha dos formats:

[[http://exemple.com/ | ParaulaWiki]]
[[ParaulaWiki -> http://exemple.com/]]

Com puc trobar totes les pÓgines que enllacen a un altra pÓgina (i.e., retroenllašos)?

Al formulari de cerca del wiki, useu link=Grup.Pagina per tal de trobar totes les pÓgines que enllacen a Grup.Pagina.

Useu l'opciˇ link= de la directiva (:pagelist:), com a

(:pagelist link=AlgunaPagina list=all:)  -- mostra tots els enllašos a AlgunaPagina
(:pagelist link={$FullName} list=all:) -- mostra tots els enllašos a la pÓgina actual

Amb quins protocols es pot enllašar des de PmWiki?

Vegeu PmWiki:Link schemes Link schemes supported by PmWiki

Com puc fer que els enllašos externs s'obrin a una finestra nova, i estiguen marcats amb una icona?

Vegeu Cookbook:External links

Com puc usar una imatge com a enllaš?

Useu [[Pagina| Attach:imatge.jpg ]] o [[ http://lloc | http://lloc/imatge.jpg ]] Vegeu ImatgesTraducciˇ de PmWiki.Links - PÓgina original a PmWikiCa.Links - Backlinks

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 30, 2011, at 02:40 PM