SearchWiki:
Add Page:

SideBar (edit)

Associated Sites

Page History Edit Page Links to This Page

autores (intermedi)

L'InterMapa (tambÚ conegut a altres wikis com a InterWiki) Ús un sistema per a definir enllašos entre llocs WikiWikiWeb, desenvolupat per primer cop per UseMod i `Meatball (vegeu UseMod:InterWiki i Meatball:InterWiki). El mŔtode consisteix en usar una paraula que es tradueix per un camÝ prŔviament definit. Els enllašos InterMapa tenen la forma PrefixeMapa:CamiALaPagina, on PrefixeMapa es converteix en un URL parcial d'acord amb la informaciˇ dels fitxers intermap.txt i localmap.txt.

El fitxer intermap.txt distribu´t amb PmWiki (al directori scripts/) inclou les segŘents entrades InterMapa:

 PmWiki:   http://www.pmwiki.org/wiki/PmWiki/ 
 Cookbook:  http://www.pmwiki.org/wiki/Cookbook/ 
 Wiki:    http://www.c2.com/cgi/wiki? 
 UseMod:   http://www.usemod.com/cgi-bin/wiki.pl? 
 Meatball:  http://www.usemod.com/cgi-bin/mb.pl? 
 Wikipedia: http://www.wikipedia.com/wiki/ 
 PITS:    http://www.pmwiki.org/PITS/ 
 PmL10n:   http://www.pmwiki.org/wiki/Localization/
 Path:

Podeu mapejar els vostres propis prefixes a la pÓgina local Site.InterMap?.

AixÝ doncs, "PmWiki:Variables" esdevÚ "http://www.pmwiki.org/wiki/PmWiki/" + "Variables," un enllaš a la pÓgina PmWiki.Variables del lloc web oficial de PmWiki, Wiki:FrontPage Ús un enllaš a la portada del primer WikiWikiWeb, i Wikipedia:Stonehenge ens condueix a l'article de la Wikipedia sobre els famosos megÓlits d'Anglaterra.

Igual que amb els altres enllašos, podeu usar la sintaxi de claudÓtors dobles per aconseguir canviar el text de l'enllaš:

* [[Meatball:StartingPoints | punts inicials]] a Meatball
* [[punts inicials -> Meatball:StartingPoints]] a Meatball

Si voleu enllašar a l'intermapa sense afegir-hi res (p.ex. http://www.wikipedia.com/wiki/ per a la Wikipedia), aleshores feu [[Wikipedia:. | Portada de la Wikipedia]], obtenint: Portada de la Wikipedia. Fixeu-vos en el . (punt) desprÚs de la referŔncia Mapa:.

L'InterMapa especial Path: es pot usar per a crear "urls relatius" als enllašos.

El conjunt actual d'enllašos InterMapa de qualsevol lloc, el defineix l'administrador/a mitjanšant la pÓgina Site.InterMap? i el fitxer local/localmap.txt; per a mÚs detalls, vegeu CustomInterMaps?.Traducciˇ de PmWiki.InterMap - PÓgina original a PmWikiCa.InterMap - Backlinks

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on October 14, 2011, at 08:28 AM